Načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad  Koldžo potpisao je ugovor za sanaciju Šarenog parka na Trgu heroja u naselju Hrasno. Ugovor je potpisan sa  izvođačem radova Babel doo Sarajevo, direktorom Adnanom Babićem, a vrijednost radova je oko  36.000 maraka.

Ugovorom je predviđena sanacija parkovske podloge, ugradnja betonske i gumene podloge, kao i sanacija postojeće opreme, mobilijara, sprava za igru i klupa koje će biti očišćene i popravljene.

Igralište Šareni park otvoreno je 2012. godine, početkom 2017.  godine predano je na održavanje KJKP Park, a u skladu sa Uredbom o uređivanju i održavanju zelenih i rekreativnih površina Kantona Sarajevo.

Načelnik Koldžo je rekao da je inspekcija Općine Novo Sarajevo izvršila nadzor i da je konstatovano da su šetnice parka, te sprave za igru sa pijeskom oštećene i neuvjetne za korištenje. Nadležne općinske službe su poduzele hitne mjere i zatvorile park.

Za sanaciju parka Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS izdvojilo je 6.800 KM, a izvođač radova je bio KJKP Park.

Nakon što su općinske službe izvršile pregled konstatovano je da sprave i dalje nisu u ispravnom stanju, te da su pješačke staze samo posute pijeskom što ni u kom slučaju ne zadovoljava potrebe korisnika igrališta.

Općina Novo Sarajevo je nezadovoljna postojećim stanjem, a u namjeri da Šareni park dovede u sasvim ispravno stanje rebalansom budžeta Općine za 2018. godine izdvojeno je 36.000 maraka.