Disciplinska komisija Ministarstva unutrašnjih poslova donijela je zaključak kojim se obustavlja disciplinski postupak protiv 22 policajca MUP-a KS koji su bili predmet istrage zbog okupljanja ispred zgrade Vlade KS 28. februara, u vrijeme kad je Vlada KS razmatrala ocjenu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju policijskog komesara, koji je tadašnjeg komesara Uprave policije Mevludina Halilovića ocijenio sa "ne zadovoljava".

Time su potvrđene informacije koje je Faktor objavio ranije,  a prema kojima je diciplinski tužilac tražio od Komisije da obustavi postupak nakon što je utvrđeno da su im "ključni dokazi" protiv policajaca potpuno nezakoniti.

Odluka o ocjeni Halilovića, podsjetimo, izazvala je revolt pripadnika policije, koji su mirnim okupljanjem željeli poslati poruku podrške tadašnjem komesaru, te su istaknuli kako smatraju da tu ocjenu doživljavaju kao ocjenu rada svih pripadnika MUP-a KS.

Iako je okupljanje proteklo bez ijedne naznake bilo kakvog incidenta, a okupljeni policajci su kazali kako su tu zbog poruke da ne žele da se policija stavlja pod političku kontrolu, Odbor za žalbe javnosti Skupštine KS je Jedinici za profesionalne standarde MUP-a KS dostavio anonimnu prijavu na osnovu koje je pokrenuta unutrašnja istraga protiv 30-ak pripadnika MUP-a KS.

Nakon što je Odjeljenje za unutrašnju istragu dostavilo preliminarni izvještaj kojim nije utvrđena disciplinska odgovornost policajaca, Odbor za žalbe javnosti je vratio izvještaj Jedinici za profesionalne standarde sa zahtjevom za dopunu izvještaja. Naloženo je izuzimanje snimaka videonadzora sa zgrade Skupštine Kantona Sarajevo, na osnovu kojih su identifikovani policajci koji su se u kritično vrijeme nalazili na toj lokaciji.

Više sagovornika Faktora iz MUP-a KS, nakon pokretanja ovog postupka, ustvrdilo je da se radi o političkom pritisku na Odjeljenje za unutrašnju istragu, kojem je, navodno, naređeno da "utvrdi bilo šta" kako bi se time moglo "mahati" u političke svrhe.

U jednom od nekoliko anonimnih dopisa dostavljenih Faktoru tvrdi se da iza svega stoji predsjednik Komisije za sigurnost Skupštine KS i zastupnik Naroda i pravde Elvedin Okerić, a što je on ranije u izjavi za Faktor negirao.

Nakon što je nekoliko pripadnika MUP-a KS koji su bili pod istragom podnijelo prigovor Agenciji za zaštitu ličnih podataka, doneseno je rješenje u kojem se navodi da su snimci videonadzora potpuno nezakonito izuzeti u ovom slučaju, te da se ne mogu koristiti kao dokaz u disciplinskom postupku protiv policajaca. Stručnoj službi za zajedničke poslove Kantona Sarajevo naloženo je da izvrši povrat snimaka koje je predala Jedinici za profesionalne standarde, te da ih uništi.

Obrazloženo je da je sistem videonadzora na zgradi Skupštine i Vlade KS uspostavljen u cilju zaštite i osiguranja uposlenika i imovine Skupštine i Vlade KS. Poznato je da 28. februara nije evidentirano nijedno protivpravno djelovanje, odnosno prilikom okupljanja policajaca ispred zgrade Vlade nije došlo do oštećenja imovine ili napada okupljenih policajaca na druge osobe.

Naglašeno je i da je Jedinica za profesionalne standarde Službi dostavila zahtjev za ustupanje videozapisa u kojem je kao pravni osnov za davanje snimaka naveden zaključak Odbora za žalbe javnosti.

Međutim, kako su naveli iz Agencije, Zakonom o unutrašnjim poslovima nije propisana nadležnost Odbora da Jedinici nalaže koje radnje treba poduzeti prilikom provođenja internih postupaka. Naprotiv, Odbor je dužan osigurati nezavisnost Jedinice u internim postupcima protiv policajaca.

Nakon što je Agencija donijela ovo rješenje disciplinski tužilac je od Disciplinske komisije zatražio obustavu postupka. 

Pored nezakonitog izuzimanja videonadzora, istraga protiv policajaca imala je i drugih značajnih propusta. Tako je prema informacijama Faktora protiv više policajaca pokrenut disciplinski postupak bez da su ikad u istrazi dali izjave na okolnosti navodne povrede dužnosti koja im je stavljena na teret, što također govori u prilog tome da se istraga pokušala po svaku cijenu progurati, makar i uz grubo kršenje propisanih procedura

Ranije smo objavili i da je Policijski odbor u međuvremenu prihvatio žalbu dvojice načelnika policijskih uprava protiv kojih je već bio završen disciplinski postupak, te im je ranije izrečena kazna ukinuta.

I u tom slučaju načinjeni su propusti i to na način da im je sankcija izrečena na osnovu nedavno usvojenog Zakona o policijskim službenicima, iako je u vrijeme počinjenja navodne povrede službene dužnosti na snazi bio raniji Zakon.