Narodna skupština RS-a je u februaru 2021. godine usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika kojim je uvedena nova kazna – kazna doživotnog zatvora za najteža krivična djela i najteže oblike teških krivičnih djela. U međuvremenu niko nije osuđen na ovu najtežu kaznu, a sada se zakonski preciziraju uvjeti za eventualne osuđenike.

Svi osuđenici na doživotne kazne zatvora bit će smještani u Odjeljenje sa posebnim režimom.

- Zatvorenicima kojima je izrečena kazna doživotnog zatvora ne mogu se odobravati pogodnosti van kruga ustanove, a iz razloga sigurnosti i na osnovu sigurnosne procjene, mogu se kontrolisati njihova pisma i telefonski razgovori sa čim će zatvorenik biti upoznat – stoji u zakonskom rješenju.

Navedeno je i da zatvorenik koji izvršava kaznu doživotnog zatvora može nakon najmanje pet godina ministru podnijeti molbu za premještaj u drugi zatvor koji u svom sastavu također ima odjeljenje sa posebnim režimom, kao i da ne mogu biti radno angažovani na poslovima van zatvorskog kruga.