Ko je na listama?

Predstavljene kandidatkinje Asocijacije žena SDA HNK

Objavljeno: 17.09.2018. u 15:03 Autor: A. B. Š.

U Hercegovačko-neretvanskom kantonu, Asocijacija žena SDA kontinuirano i dosljedno provodi razne aktivnosti, a u narednom periodu mnogo je zacrtanih ciljeva

Kantonalni odbor Stranke demokratske akcije HNK na listama za Opće izbore ima 56 kandidata, od čega su 23 žene, što čini 40 posto od ukupnog broja kandidata na listama. Danas je upriličeno predstavljanje kandidatkinja Asocijacije žena SDA HNK, za sve nivoe vlasti. Na samom početku je poručeno da je SDA ozbiljna, vodeća politička partija, koja vodi računa o svim segmentima društva.

-Asocijacija žena SDA od svog osnivanja do danas izrasla je u jaku, organizovanu, respektabilnu organizaciju unutar Stranke demokratske akcije. Svjesni svoje društvene i političke odgovornosti kao najjače i najbrojnije političke organizacije Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, Asocijacija žena SDA će se dosljedno boriti za ostvarenje i promociju interesa svih žena na čitavom prostoru Bosne i Hercegovine - kazala je  predsjednica Asocijacije žena SDA HNK Alisa Hajdarević.

U Hercegovačko-neretvanskom kantonu, Asocijacija žena SDA kontinuirano i dosljedno provodi razne aktivnosti, a u narednom periodu mnogo je zacrtanih ciljeva.

- Mi imamo ideju, viziju, strategiju. Mi smo tim koji ne zna izdati - poručila je Hajdarević. Izlaganje je završila poznatom izrekom Margaret Thatcher: "U politici ako hoćeš nešto da se kaže, pitaj muškarca.Ako hoćeš da se nešto uradi, pitaj ženu".

O trenutnoj situaciju u sferi zdravstva, o tome šta je do sada učinjeno kao i šta je u planu govorila je dr.  stomatologije Nermana Bubalo, kandidat na listi za Skupštinu HNK.

Navodeći učinjeno, istaknula je da su finansijskim planom ZZO za 2018 godinu osigurana sredstva jednokratnim transferom u iznosu od 2 miliona i 200.000 KM zdravstvenim ustanovama za poboljšanje kvalitetne zdravstvene zaštite. Spomenula je, između ostalog, izgradnju, obnovu i opremanje pojedinih odjela u Kliničkoj bolnici Dr.Safet Mujić u Mostaru, izgradnju dječije klinike u Sveučilišnoj bolnici Mostar, prijem 50 mladih ljekara u KB Dr. Safet Mujić, stipendije za studente 4, 5. i 6. godine medicine, od čega je njih 97 posto nastavilo raditi u zdravstvenim ustanovama ovog kantona, kao i usvajanje zakona o zaštiti porodice sa djecom. Dotakla se i reforme zdravstvenog sistema.

-Reforme su težak i dugotrajan proces u kome moramo svi učestvovati u cilju poboljšanja našeg zdravstvenog sistema. To mogu samo obrazovani, kompetentni ljudi od struke. Novaca za zdravstvo ima samo ih treba pravilno i po potrebama raspodijeliti. Ne smijemo dozvoliti da nam u ZZO HNK sjede osobe s mjesečnim primanjima od 6000 KM a konstantno slušati kako imamo previše medicinskog osoblja. Nemamo dovoljno ni ljekara ni tehničara i to je jedna velika istina - poručila je Bubalo, dodavši da su shodno tome u budućnosti ciljevi reforme finansiranja.

-Osigurati ravnopravan pristup zdravstvenim uslugama svim građanima te smanjiti liste čekanja. Proširiti prava pacijenata slabijeg imovinskog stanja i penzionera.Raditi na povećanju svijesti o najčešćim teškim oboljenjima,  uvesti obavezne programe i preporuke koji obuhvataju prevenciju i detekciju vodećih oboljenja, naročito kod žena. Povećati svijest o vakcinisanju djece, te izmijeniti Zakona o zaštiti porodice sa djecom, obuhvatiti veći broj korisnika sa posebnim akcentom na troje i više djece, napraviti sistem adekvatne zaštite svakog nezbrinutog djeteta kroz usvojenja, hraniteljstva ili smještaja u dječije domove - istaknula je Bubalo.

O trenutnom stanju u oblasti energetike govorila je Majra Dautbegović, zaposlenica hidroelektrana na Neretvi, kandidat na listi za Zastupnički dom Parlamenta FBiH.

- Cilj SDA, koji je jasno definisan u izbornoj platformi, jeste energetski nezavisna, sigurna i samoodrživa BiH sa zakonski potpuno uređenim sektorom energetike i rudarstva, sa svim osiguranim pretpostavkama za izgradnju energetskih objekata i druge infrastrukture. Naš kanton raspolaže velikim potencijalima za ovakav razvoj energetskog sektora, posebno hidropotencijalom, vjetropotencijalom i velikim brojem sunčanih dana. Upravo iz tog razloga to je kanton sa najviše potencijala za implementaciju projekata energetskog razvoja što je garant energetske stabilnosti cijele BiH - kazala je Dautbegović.

U proteklom periodu na području kantona pokrenuti su veliki projekti u ovoj oblasti.

Projekat od velikog značaja, vjetropark “Podveležje”, pristupilo se realizaciji većeg broja projekata mini hidroelektrana na tokovima Neretvice, Ljute i drugih manjih rijeka, pušteno je u rad na desetine solarnih elektrana u HNK...

-S obzirom na potencijal i ljudske resurse kojima obiluje naš kanton, realno je da jedan od ciljeva SDA bude uspostava instituta za obnovljive izvore energije sa sjedištem u Mostaru, kao centrom daljnjeg razvoja sektora energetike. SDA će i u narednom periodu snažno podsticati proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije, te u tom cilju i dalje poboljšavati zakonska rješenja koja će omogućiti lakšu i efikasniju izgradnju ovih vrsta objekata - poručila je Dautbegović.

Obrazovanje je uvijek bilo u fokusu djelovanja i interesovanja SDA. O radu i djelovanju u ovom izuzetno važnom resoru, govorila je Iza Pilav, direktor OŠ Alija Isaković u Prozoru, a kandidat na listi za Parlamentarnu skupštinu BiH.

-Spas trebamo tražiti u procesu dualnog obrazovanja a njegovo uvođenje proizilazi iz potrebe da se obrazovni sistem prilagodi potrebama privrede.Učenicima u srednjim stručnim, tehničkim školama uvođenjem dualnog obrazovanja omogućili bi im pohađanje dijela teoretske nastave u školi a drugi dio u preduzećima gdje bi stjecali praktična znanja i za to imali odgovarajuću novčanu naknadu - kazala je Pilav, dodavši da bi korist za društvo ogledao se u tome što se radna snaga obrazuje potpuno u skladu sa potrebama privrede, pa bi samim tim i nezaposlenost bila manja.

Smatra da nezaposlenost treba smanjiti školovanjem konkurentnih kadrova u zanimanjima koji su deficitarni na tržištu rada.

-Što znači da trebamo raditi na dijelu prekvalifikacije, dokvalifikacije i stručnog lica iz administracije i sličnih zanimanja koja bi se uključila na tržište rada - istaknula je.

Ističući učinjeno, između ostalog je navela, da su zajedno sa TIKA-om uložili preko 300,000 eura u specijalno obrazovanje.

-Također, više od 20 školskih objekata je energetski utopljeno, dodijeljeno je oko 1.650 stipendija učenicima i studentima. Pokrenuto je više od 60 različitih projekata. U pripremi je također i odluka o subvencioniranju prijevoza učenika srednjih škola - poručila je Pilav.

Izvor:   Faktor

Faktor pratite putem aplikacija za Android. Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook i Twitter. Zabranjeno je prenošenje sadržaja bez odobrenja redakcije. Kontaktirajte nas na [email protected]

Vezani članci

Iz kategorije