U odnosu na podatak krajem novembra 2021. godine broj fiskalnih uređaja veći je za 5.540, a evidentirani promet u novembru 2022. godine veći je u odnosu na isti mjesec lani za 410 miliona 879.072,11 KM.

Općina Centar Sarajevo s najvećim je brojem fiskalnih kasa u FBiH na dan 30.11.2022. godine, na čijem području je instalirano 6.238 fiskalnih uređaja, dok je Općina Dobretići s najmanjim brojem fiskalnih kasa, instalirano samo šest. 

Općina na kojoj je evidentiran najveći ukupni promet putem fiskalnih kasa u novembru 2022. godine je Općina Novi Grad Sarajevo s prometom od 386 miliona 920.872,94 KM, dok je u Općini Dobretići evidentiran promet samo 88.993,30 KM, saopćila je Porezna uprava Federacije BiH.