Na sastanku je zatraženo da se iz zaključaka Skupštine Kantona Sarajevo od 29. septembra izuzmu javne ustanove kulture, te da se odobre aktivnosti neophodne za njihovo neometano funkcionisanje, saopćila je Služba za protokol i press Kantona Sarajevo.

Također se traži da Vlada KS hitno imenuje upravne i nadzorne odbore javnih ustanova kulture.

- Vlada Kantona Sarajevo ili resorni ministar trebaju biti što prije ovlašteni da po hitnoj proceduri odobravaju zaključivanje svih vrsta ugovora iz člana 30. Kolektivnog ugovora za djelatnost kulture - rečeno je na sastanku.

Zaključci sa sastanka su upućeni Skupštini Kantona Sarajevo na razmatranje, a potpisuju ih direktori Narodnog pozorišta Sarajevo, Sarajevske filharmonije, Pozorišta mladih Sarajevo, Kamernog teatra '55, Sarajevskog ratnog teatra SARTR, Međunarodnog teatarskog festivala MESS, Muzeja Sarajeva, Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, Historijskog arhiva Sarajevo, Bosanskog kulturnog centra KS, Biblioteke Sarajeva i Muzeja "Alija Izetbegović", saopćio je Press KS.