Kanditati su bili prof. dr. Elvir Čizmić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Šaćir Filandra, redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, i prof. dr. Rifat Škrijelj, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Nakon što su kandidati prezentirali svoje programe, Senata je tajnim glasanjem birao rektora. Glasalo je 40 članova Senata, a u prvom krugu Škrijelj je dobio 20 glasova, Filandra 18, a Čizmić dva. 

U drugom krugu Škrijelj i Filandra su dobili po 20 glasova. Prema nezvaničnim informacijama, Škrijelj je tražio da i on dobije pravo glasa. 

U ovom trenutku još traje sjednica Senata te nije poznato kako će se stvari dalje odvijati. Izborna sjednica je zatvorena za javnost. 

Mandat rektora u pravilu počinje 1. oktobra u godini u kojoj je izabran, a prestaje 30. septembra u godini u kojoj mu istječe mandat.