- Naš zahtjev je danas da prvo treba mijenjati Zakon o porezima i doprinosima da bi se povećale plaće radnicima, a tek onda mijenjati Zakon o radu. Najnovije izmjene Zakona o radu definiraju da poslodavac svojom odlukom može smanjiti plaću do 35 posto, s tim što u vremenu prirodne nesreće ili vanrednog stanja ne može dati plaću manju od 406 KM. Također, ukoliko je poslovao 20 posto negativno također može smanjiti plaću radniku - pojašanjava predsjednica Sindikata hemije i nematala FBiH Kata Iveljić.

Ona dodaje da se u članu 10 navodi da poslodavac nakon usvajanja izmjena Zakona o radu, mora uskladiti kolektivni ugovor, pravilnik o radu i sve akte s ovim zakonom.

- Dakle, nema više mogućnosti da se na radnika primijenjuje povoljniji akt. Za vrijeme prirodne nesreće ili vanrednog stanja primjenjuje se samo ovaj zakon što znači da poslodavac svojom odlukom može skratiti radno vrijeme, a posljedica toga je smanjena plaća. Također, radnika se može poslati na čekanje 90 dana s plaćom od 406 KM - navodi Iveljić.

Ona je naglasila da će sindikat iskoristiti sva raspoloživa sredstva da ove izmjene ne budu usvojene na narednoj sejdnici Parlamenta FBiH, uključujući i proteste.

Mirsad Imamović, novoizabrani predsjednik Sindikata hemije i nemetala, koji još nije stupio na dužnost, kaže da zakonodavci zaloupotrebljavaju vrijeme pandemije da umanje prava radnika.

- Ja dolazim iz realnog sektora, a to su radnici koji stvaraju svaku novu vrijednost u ovoj državi. Ova država će biti stabilna i jaka kada se popravi stanje radnika u proizvodnji - kaže Imamović.