Naime, premijer Vlade KS Edin Forto je iznio neistinu kada je u pitanju povećanje plaća od 10% u komunalnim preduzećima za koje je naveo da će koštati basnoslovnih 20 miliona KM što je potpuna dezinformacija.

VEZANI TEKST - Sindikati poručili premijeru Forti: U laži su kratke noge, podaci o plaćama nisu tačni

Prema podacima iz komunalih preduzeća bruto plaće na godišnjem nivou iznose:

KJKP Vodovod i kanalizacija 21.600.000 KM - povećanje od 10% iznosi 2.160.000 KM

KJKP RAD Sarajevo 22.800.000 KM – povećanje od 10% iznosi 2.280.000KM

KJKP Toplane Sarajevo 9.072.000 -povećanje od 10% iznosi 907.250 KM

KJKP Sarajevogas Sarajevo 9.700.000 -povećanje od 10% iznosi 970.000 KM

KJKP Gras Sarajevo 24.000.000 KM - povećanje od 10% iznosi 2.400,000 KM

KJKP Tržnice-pijace Sarajevo - 2.000.000 KM - povećanje od 10% iznosi 200.000 KM

KJKP Pokop Sarajevo 5.400.000 KM - povećanje od 10% iznosi 540.000 KM

KJKP Park Sarajevo 2.883.000 KM - povećanje od 10% iznosi 288.300 KM

- Ukupno povećanje bruto plaće u iznosu od 10% u komunalnim preduzećima na godišnjem nivou iznosi 9.745.550 KM. Komunalna preduzeća se finansiraju kroz naplatu svojih usluga, te po analizama koje su urađene u SSRKPFBIH Kantonalni odbor Sarajevo preduzeća Sarajevogas, Tržnice-pijace, Toplane i Pokop povećanje od 10% mogu snositi iz vlastitih sredstava, što automatski umanjuje ukupni iznos od 9.745.500 KM na cca 7.000.000 KM. 

Ministar finansija KS Davor Čičić je iznio apsolutnu neistinu kada su u pitanju sredstva budžeta u iznosu preko 75 miliona KM za isplatu plaća u komunalnim preduzećima. Komunalna preduzeća u Kantonu Sarajevo se ne finansiraju iz budžeta KS za potrebe plaća, nego putem naplate komunalnih usluga - naglašavaju iz Samostalnog sindikata radnika komunalne privrede Kantona Sarajevo.