Aktuelna situacija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu bila je jedna od tema konferencije za medije koja je održana danas u prostorijama Rektorata UNSA.

Kako je kazao rektor Sarajevskog univerziteta prof. dr. Rifat Škrijelj, Medicinski fakultet je trenutno "nasloženija priča" u pogledu odnosa prema Univerzitetu. Škrijelj je ošrto kritikovao rad dekanese Medicinskog fakulteta Semre Čavaljuga, kao i članova Nastavno-naučnog vijeća tog fakulteta, ističući kako njihovi postupci izlaze van zakonskih okvira.

Slučaj Gavrankapetanović

- Kolegica koja obnaša dužnost dekana je prešla sve granice nedopustivog ponašanja jednog dekana i sada ide korak dalje. Ovim putem obavještavam javnost da je ona sazvala sjednicu Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta i počeli su da obavljaju razne konsultacije s ciljem otvaranja daljeg sukoba sa rektorom i sa Univerzitetom. U tome svemu su, pored ostalog, počeli da razmišljaju kako bi oteli Medicinski fakultet od Univerziteta i napravili poseban medicinski univerzitet. Ta strategija, ma od koga dolazila, neće ići uz potpis ovog rektora, niti ovog Senata – kazao je Škrijelj.

On je naveo da je Senat UNSA do sada zaustavio "nekoliko nezakonito utvrđenih prijedloga odluka" koji su dolazili sa Medicinskog fakulteta.

Škrijelj je govorio i o slučaju prof. dr. Ismeta Gavrankapetanovića, koji bi odlukom Upravnog odbora trebao biti vraćen u nastavni proces na Medicinskom fakultetu.

- To je sada direktan odnos između dekana i Upravnog odbora zato što je u pitanju radno-pravni status, a po radno-pravnom statusu imaju dvije instance: dekan i Upravni odbor. Upravni odbor je donio odluku da se prof. dr. Gavrankapetanović vrati u radni odnos na Fakultet rješenjem po žalbi advokata dr. Gavrankapetanovića. Medicinski fakultet, odnosno dekanesa je to trebala provesti, a ako je bila nezadovoljna takvom odlukom, mogla je pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom. Ona se odlučila za neku svoju varijantu i jučer sam zvanično dobio njen dopis u kojem navodi da ona neće provesti odluku UO. To je sada stvar za neke druge institucije i organe, a nije za rektora Univerziteta – kaže Škrijelj.

Novinarima je rektor Škrijelj kazao i kako dekanesa Čavaljuga za svoje postupke sada traži podršku Ministarstva obrazovanja KS.

- Pozivam javno ministra obrazovanja neka stane ili na stranu Medicinskog fakulteta, ili protiv nezakonitog rada Medicinskog fakulteta – rekao je Škrijelj.

Na pitanje zašto ne suspenduje dekanesu Medicinskog fakulteta ukoliko ona, kako tvrdi, radi nezakonito, Škrijelj je kazao da ga zakon u tome ograničava.

- Kada bih sada posegnuo za njenom supenzijom, doveo bih u kredibilitet funkciju koju obnašam, a ja to neću da radim. Uradit ću to na način kako mi Zakon i Statut dopušta i borit ću se da se stanje na tom fakultetu popravi – kaže rektor Škrijelj.

I dok iz Rektorata pljušte kritike na rad dekanese Medicinskog fakulteta i Nastavno-naučnog vijeća, članovi NNV-a ovog fakulteta uputili su danas otvoreno pismo rektoru, Senatu i Upravnom odboru Univerziteta u Sarajevu.

- Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je na svojoj Drugoj vanrednoj sjednici održanoj 22.10.2018. godine izrazilo potpunu podršku dosadašnjem radu uprave Medicinskog fakulteta UNSA i u tom smislu se odlučilo saopćenjem obratiti vama kao nadležnima i kolegama, te društvenoj zajednici koja finansira rad Univerziteta, pa time i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu – stoji na početku pisma.

Nezapamćen medijski pritisak

Članovi NNV Medicinskog fakulteta ističu da su svojim radom i doprinosom Univerzitetu, odgovornošću koju preuzimaju edukacijom ljekara, kao i doprinosom ukupnoj društvenoj zajednici, zaslužili i očekuju da Senat i Upravni odbor UNSA uvažavaju njihove odluke i stavove.

-  Takođe, smatramo da Medicinski fakultet u nastavku procesa integracije Univerziteta treba zadržati djelimičnu finansijsku neovisnost za troškove potrebne za izvođenje nastave i akademske publikacije, te organiziranje stručnih i naučnih usavršavanja i simpozija, jer izvođenje nastave bez laboratorijske opreme i potrošnog materijala će biti onemogućeno, a rezultati istraživanja akademskog kadra će ostati "privatna stvar" nastavnika ukoliko ne budu publicirani. Ponavljamo da Fakultet sopstvenim radom obezbjeđuje takva sredstva. Ako se sva prava na njihovo raspolaganje ukinu, pitanje motivacije za dodatni rad i napore će postati još teže. Predlažemo da se razmotri, prilagodi i ako je neophodno, odgodi proces integracije Univerziteta, jer u ovakvim okolnostima, kad čak i obavezni provedbeni dokumenti za integraciju nisu završeni, pozicija Medicinskog fakulteta unutar Univerziteta u Sarajevu ostaje nedovoljno jasna u akademskom, profesionalnom i finansijskom smislu – navodi se u otvorenom pismu.

Članovi Vijeća naglašavaju kako Medicinski fakultet radi pod do sada "nezapamćenim medijskim pritiskom zasnovanim na djelimičnim i proizvoljnim tumačenjima činjenica".

- Posljedice pada kvaliteta obrazovanja na najstarijoj medicinskoj obrazovnoj ustanovi u Bosni i Hercegovini bi mogle biti vrlo teške po našu državu, osobito kada se ima u vidu odlazak i propagandističko poticanje odlaska najkvalitetnijeg mladog kadra iz BiH. Ukoliko kvalitetan rad Medicinskog fakulteta bude osujećivan i tendenciozno slabljen, to smatramo činom protiv građana Bosne i Hercegovine, odnosno osuđivanjem naših građana na educiranje medicinskog kadra sa trećih ustanova upitne kvalitete i oskudne tradicije, a bez zakonskih osnova – upozorava Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta.