Grad Sarajevo u saradnji sa Zavodom za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo realizira projekat instaliranja automatskog defibrilatora, AED uređaja za reanimaciju, po uzoru na evropske metropole i njihov standard. Jedan takav će sutra biti postavljen u ulici Bulevar branilaca Dobrinje 4-a, te će biti izveden javni prikaz o pšostupku korištenja.

Defibrilatori su uređaji za reanimaciju koje sve veći broj zemalja postavlja na javne prostore masovnog okupljanja kako bi se u slučaju potrebe koristili prije dolaska Hitne pomoći.

Automatski spoljni defibrilator je aparat koji ima dvije osnovne funkcije, da analizira srčani ritam i da emituje elektroškove. AED aparat se koristi primjenjujuću četiri jednostavna koraka. Prije svega potrebno ga je uključiti, nakon čega se začuje glas koji vas vodi kroz naredne korake.

Zatim je potrebno brzo otvoriti i postaviti samoljepljive elektrode direktno na kožu grudnog koša žrtve. Elektrode se postavljaju na tačno određena mjesta, uglavnom je pravilna pozicija elektroda nacrtana na samim elektrodama ili na nekom drugom mjestu na aparatu.

Treći korak jeste analiza ritma. Nakon analize ritma AED aparat će dati jednu od instrukcija po kojoj je potrebno dalje postupiti.

Na kraju svi treba da se sklone od žrtve, ne smiju ad budu u dodiru sa njom i nakon toga se pritisne dugme za davanje elektrošokova.

Detaljnije pojašnjenje postupka bit će podijeljeno sutra svim prisutnim.