Projekt realizira to ministarstvo u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice  KS.

Ministar je zahvalio menadžmentu Terapijske zajednice jer su donijeli odluku da se i ova ustanova uključi u taj projekt.

- Prvenstveno bih zahvalio direktoru Hasetu Tiriću, koji je prepoznao potrebu upošljavanja boračke kategorije u ovoj ustanovi, te time pružio priliku mladim ljudima da ostvare zaposlenje. Kroz projekt "Vaučer za posao", Terapijska zajednica uposlila je oko 20 pripadnika porodica šehida i poginulih boraca, među kojima su psiholozi, socijalni radnici i pravnici koji će kroz dvije godine u Terapijskoj zajednici imati priliku steći prijeko potrebno radno iskustvo -  rekao je Osmanović.

Direktor Tirić je naveo kako su planirani brojni projekti koji bi poboljšali kvalitet rada Terapijske zajednice, ali i usluga za krajnje korisnike.

Kako je naveo, Javna ustanova Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo osnovana je 2003. godine, a prvi korisnici primljeni su 1. jula 2007. godine. Ustanova je predviđena za smještaj i tretman 30 ovisnika i ovisnica o psihoaktivnim supstancama.

Tretman u Kampusu se sastoji od rezidencijalnog i nerezidencijalnog dijela. Za provođenje planiranog programa tretmana su zaduženi radno-okupacioni terapeuti, psiholozi, socijalni radnici, sociolozi, sportski terapeuti i medicinsko osoblje, naveo je direktor Tirić, saopćeno je iz Službe za protokol i press Kantona Sarajevo.