U  navedenim diplomatsko-konzularnim predstavništvima ima ukupno 253 zaposlenih. Koliko sve to košta porezne obveznike u BiH? Odgovor smo dobili u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Tako smo saznali da je iznos troškova na stavci neto plaća za cijelu DKP mrežu u 2019. godini iznosio 13.740.500,00 KM. Bruto iznos plaća u 2019.godini je 16.969.305 KM. Kada su u pitanju troškovi na stavci naknada, za cijelu DKP mrežu u prošloj godini iznosio je 10.266.690,00 KM, što znači da su bh. građani ukupno izdvojili nešto više od 24 miliona KM.

S druge strane, zanimalo nas je šta se dešava sa diplomatama kojima se završi misija u u inostranstvu. Diplomate koje su u radnom odnosu u Ministarstvu vanjskih poslova vraćaju se na radna mjesta i poslove koje su obavljali prije imenovanja.

Oni koji nisu bili u radnom odnosu vraćaju se svojim poslovima koji nemaju veze sa Ministarstvom vanjskih poslova. Nema neraspoređenih ambasadora u Ministarstvu vanjskih poslova, samo tri osobe (dva ambasadora i jedna generalna konzulica), usljed pandemije koronavirusa čekaju uspostavljanje saobraćaja kako bi preuzeli dužnosti na destinacijama na koje su imenovani.