Najviše vakcinisanih je u Kantonu Sarajevo - 346.106 (prvom dozom 153.568, drugom 148.073 i trećom 44.450), a najmanje u Posavskom kantonu - 17.389 osoba (prvom dozom 7.276, 6.759 drugom i trećom 3.354).

U Unsko-sanskom kantonu administrirano je 92.456 doza vakcina (43.130 prvom, 39.412 drugom i 9.914 trećom).

U Tuzlanskom kantonu utrošeno je 273.098 vakcina (126.790 za prvu, 121.453 za drugu i 24.854 za treću doza).

U Zeničko-dobojskom kantonu prvu dozu primilo je 91.097, drugu 87.871 i treću 16.404 osobe, a ukupno je vakcinisano 195.386 građana.

Prvu dozu vakcine protiv koronavirusa u Bosansko-podrinjskom kantonu primilo je 9.420, drugu 8.933 i treću 2.953 osobe. Ukupno je utrošeno 21.308 vakcina.

U Srednjobosanskom kantonu 55.628 osoba primilo je prvu, 54.486 drugu i 6 9.882 treću dozu vakcine, što je ukupno 119.996 doza vakcina.

U Hercegovačko-neretvanskom kantonu 47.978 osoba dobilo je prvu, 42.519 drugu i 8.155 treću dozu vakcine protiv COVID-19. Ukupno je dato 98.652 vakcine.

U Zapadno-hercegovačkom kantonu 9.631 osoba dobila je prvu, 9.438 drugu i 1.786 treću dozu vakcine. Ukupno je dato 20.855 vakcina.

U Kantonu 10 prvu dozu vakcine primilo je 9.476, drugu 8.616 i treću 1.679 osoba, što je ukupno 19.771 utrošena vakcina.

U prethodnoj 23 sedmici, od 6. do 12. juna, u Federaciji BiH vakcinisano je 405 osoba, i to prvom dozom 41, drugom 71 i trećom 283 građana.

Najviše imuniziranih bilo je u Unsko-sanskom i Kantonu Sarajevo - po 149 osoba, pa slijede Zeničko-dobojski sa 48 i Srednjobosanski sa 26 vakcinisanih osoba.