Navedene aktivnosti provode se zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela organizovani kriminal i pranje novca propisana Krivičnim zakonom BiH.

Pretresi se vrše po nalogu Suda BiH i pod nadzorom Tužilaštva BiH u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Zeničko-dobojskog kantona.

Navedene aktivnosti rezultat su rada Zajedničkog istražnog tima SIPA-e i Tužilaštva Bosne i Specijalnog tužilaštva Republike Slovenije i Policije Republike Slovenije, koji je započet u februaru 2022. godine.

U okviru ove međunarodne operativne akcije koju provode policijski službenici SIPA-e na području Bosne i Hercegovine, danas su u Republici Sloveniji započeti pretresi na više od 70 lokacija u okviru kojih je planirano lišenje slobode više od 50 osoba.

U toku su i aktivnosti na prikupljanju podataka o novčanim sredstvima koja osumnjičene osobe posjeduju na računima banaka i sefovima u kojima eventualno drže novčana sredstva. Uzimajući u obzir da je međunarodna operativna akcija "ATM" u toku, o konačnom ishodu javnost će biti informisana naknadno.

Aktivnosti Zajedničkog istražnog tima su realizovane uz pomoć EUROJUST-a.