Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu je na sjednici održanoj 4. septembra donio jednoglasnu odluku o pokretanju procedure štrajka uposlenika UNSA.

Ova odluka donesena je, kako se navodi, zbog kršenja procedure pregovaranja Vlade KS u vezi sa sačinjavanjem Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na području Kantona Sarajevo.

- Na sastanku održanom 6. 7. 2018. godine potpisan je Protokol između pregovaračkog tima Sindikata Univerziteta u Sarajevu i pregovaračkog tima Vlade Kantona Sarajevo, u kojem je jasno preciziran vremenski okvir i način pregovaranja. Pregovarački tim Vlade Kantona Sarajevo time se obavezao da u roku od tri dana dostavi prijedlog Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke, što do danas (60 dana od potpisivanja Protokola) nisu učinili. Sindikat je u međuvremenu poslao i svoj prijedlog Kolektivnog ugovora, na šta se pregovarački tim Vlade Kantona Sarajevo također nije oglasio.

Ovom prilikom želimo naglasiti da Kolektivni ugovor za djelatnost visokog obrazovanja i nauke još nije usvojen, te su uposlenici Univerziteta, u poređenju sa drugim budžetskim korisnicima, diskriminirani i dovedeni u neizvjesnu i vrlo tešku situaciju. Pri tome je pregovarački tim Vlade Kantona Sarajevo nedvojbeno prekršio odredbe potpisanog Protokola, zbog čega je Sindikat Univerziteta u Sarajevu, u skladu sa zakonskim odredbama, odlučio pokrenuti generalni štrajk na Univerzitetu u Sarajevu kako bi svojim uposlenicima osigurao prava koja su propisana Zakonom o radu i koja uostalom zaslužuje akademska zajednica i oni koji obrazuju sve kadrove našeg društva. Sindikat Univerziteta u Sarajevu zahtijeva od Vlade KS da se kolektivni ugovor potpiše u toku ovog mjeseca – navodi se u saopćenju Sindikata UNSA.

U Kantonu Sarajevo trenutno štrajkuju ljekari i stomatolozi, a najavljen je i štrajk prosvjetnih radnika.