Iz Uprave Srednje zubotehničke pojašnjavaju da je škola usljed pandemije u odluci o upisnini umjesto stavke "posjeta pozorištu, kinu, muzejima, Memorijalnom centru Potočari", uvrstila stavku "nabavka sredstava za dezinfekciju ruku i površina".

Škola nema dovoljno odobrenog novca za dezinfekcijska sredstava 

- Uzimajući u obzir činjenicu da je protok ljudi u redovnom nastavnom procesu u školi, 420 učenika, 60 radnika škole, te trećih osoba za koje je škola otvorena (vanredni učenici, roditelji, i druge zainteresirane osobe), potreba za dezinfekcijskim sredstvima je povećana. Iznos navedene stavke je simbolično određen, dvije KM po polugodištu, s obzirom na to da škola nema dovoljno odobrenih sredstava za tu namjenu u skladu sa Planom javnih nabavki JU Srednje zubotehničke škole Sarajevo za školsku 2021/2022. - navodi se u pismenom odgovoru škole koji potpisuje direktorica Elvira Jašarbašić.

Dodaje se kako je škola donijela Pravilnik o kriterijima za stjecanje i raspodjelu vlastitih prihoda, na koji je dobila saglasnost Ministarstva za obrazivanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo te mišljenje Ministarstva finansija KS.

VEZANI TEKST - Da li i u drugim kantonima, poput Sarajevskog, srednjoškolci moraju plaćati u školama higijenska sredstva

- Napominjemo da je plaćanje upisnine predviđeno u dvije rate u iznosu od po 25 KM i da je ostavljen rok za prvu ratu do kraja mjeseca oktobra 2021. godine, a drugu ratu do mjeseca marta 2022. godine. Također, uvažavajući materijalno stanje svakog roditelja / staratelja, ukoliko dođe do prelaska pohađanja redovne nastave na isključivo online model, u tom slučaju, roditelji / staratelji ne bi bili u obavezi platiti drugu ratu, za što bi se donijela posebna odluka kao u prethodnoj 2020/2021. godini - objašnjavaju.

Oni su pozvali roditelje / staratelje da se u slučaju bilo kakvih nejasnoća mogu obratiti razredniku djeteta, pedagogu, direktoru, voditelju dijela praktične nastave.

Oslobađanje od plaćanja upisnine 

- Roditelji koji su u stanju socijalne potrebe ili njima nekog drugog znanog razloga, mogu u svakom trenutku podnijeti Zahtjev za oslobađanje troškova upisnine uz dostavljanje određene dokumentacije (npr. nezaposlenost oba roditelja, što se dokazuje uvjerenjem nadležne kantonalne službe za zapošljavanje). Nastavničko vijeće održano 31.8.2021. godine usvojilo je prijedlog kojim se razrednici u školskoj 2021/2022. obavezuju da na osnovu socijalne karte učenika prepoznaju učenike u stanju socijalne potrebe, te roditelje / staratelje upute na pribavljanje dokumentacije neophodne za oslobađanje od plaćanja upisnina. Također, ako u odjeljenju imamo dvoje djece iz jedne porodice, podnose zahtjev za oslobađanje od plaćanja upisnine - navodi se u odgovoru škole.