Nacrta budžeta usvojen je sa sedam glasova za i tri protiv.

Predsjedavajući Vijeća ministara Zoran Tegeltija je pojasnio zašto su glasali protiv. 

- Odluka je upućena Predsjedništvu BiH. Glasao sam 5. marta protiv odluke o privremenom finansiranju zato što sam mislio da je  BiH potreban budžet, a ne odluka o privremenom finansiranju. Ovaj budžet koji je pripremilo Ministarstvo finansija je pripremljen u normalnim okolnostima, i mi smo glasali protiv jer se situacija usljed pandemije koronavirusa znatno promijenila - rekao je Tegeltija, te dodao: 

- O izradi rebalansa budžeta entiteti već razgovaraju, o njegovoj preraspodjeli jer će se svakako entitetski budžeti naći najviše na udaru. Nažalost, naš budžet izgleda drugačije. U budžetu BiH je predviđen rast plaća od 30 miliona maraka. Planiraju se nabavke automobila, zgrada, namještaja... U vremenima krize prioriteti bi trebali biti drugačije posloženi.

Protiv Nacrta budžeta za ovu godinu, pored Tegletije, bili su Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, i Vojin Mitrović, ministar komunikacija i transporta BiH.