Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice osigurali su sredstva i otpočeli sa plaćanjem starateljstva. Duži period ova zakonska obaveza nije se poštovala i staratelji nisu primali nikakve naknade iako su na to imali zakonsko pravo, a uslijedile su i određene tužbe.

- Starateljstvo je kompleksan i odgovoran posao, koji veoma često po službenoj dužnosti obavljaju uposlenici Centra za socijalni rad. Ono je istovremeno predmet brojnih konflikata zbog osjetljive prirode i kompleksnosti slučajeva, ali i univerzalno prihvaćen način zaštite osoba koje se ne mogu brinuti same o sebi. U Kantonu Sarajevo imamo oko 1.000 osoba kojima je oduzeta radna sposobnost i koje se nalaze pod starateljstvom. Uspostavljanjem sisemskog rješenja i uvođenjem naknada za staratelje poboljšavamo poziciju uposlenika Centra za socijalni rad, ali očekujemo da će doći i do poboljšanja rada i veće ozbiljnosti u pristupu samih staratelja - poručio je Malik Garibija, ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS.

Istakao je da je Centar za socijalni rad na čelu sa direktorom Samirom Suljagićem igrao vrlo važnu ulogu u uspostavljanju ovog sistema, te da će se naknade ubuduće isplaćivati na osnovu zalaganja i rada staratelja, a što će procjenjivati stručna komisija sačinjena od predstavnika Centra za socijalni rad i samog Ministarstva.

U budžetu za 2019. godinu Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo je za ove potrebe izdvojilo 80.000, a za 2020. godinu planirano je 200.000 maraka.

Pod starateljstvo se u skladu s Porodičnim zakonom stavljaju djeca bez roditeljskog staranja tj. maloljetni štićenici ili punoljetna lica koja su lišena poslovne sposobnosti. Centar za socijalni rad prema Porodičnom zakonu dužnost starateljstva vrši neposredno ako to zahtijeva interes štićenika i okolnosti slučaja. Za vršenje ove dužnosti imenuje se osoba zaposlena u organu starateljstva i ta osoba ima po istom Zakonu pravo na naknadu u odnosu na zalaganje u zaštiti štićenikovih prava i interesa. Bitno je istaći da pravo na naknadu prema odredbama Porodičnog zakona nemaju staratelji koji su zakonski dužni izdržavati štićenika, navodi se u saopćenju Press službe KS.