Prema Takvimu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 1. muharrem 1444. godine po Hidžri je u subotu, 30. jula 2022. godine. Muslimanski kalendar je lunarni, mjesečev kalendar i godina ovog kalendara je kraća 10 dana od godine sunčevog kalendara.

Ovakav način računanja vremena usvojen je za vrijeme halife Omera, r. a., a za početak računanja vremena uzeta je hidžra - preseljenje Muhammeda, neka je mir i spas Božiji na njega, iz Meke u Medinu. Hidžra se dogodila 622. godine po Isau, a. s.

Muslimani čitavog svijeta prisjećaju se hidžre koja se dogodila 622. godine po Isau, a. s. Tada je Božiji Poslanik bio prisiljen radi vjere sa svojim ashabima, prijateljima, napustiti svoj rodni grad Meku i otići tamo gdje neće biti u opasnosti. Utočište je našao u gradu Medini u kojoj je ostao živjeti sve do svoje smrti.

Hidžra je bila vrhunac žrtvovanja Muhammeda, a. s., i njegovih ashaba, koji su bili prisiljeni radi svoje vjere napustiti domove. Bila je to prekretnica u Poslanikovoj misiji i prijelomni trenutak u historiji islama.

- U ovom našem vremenu, žrtvovanje za vrijednosti vjere od nas ne traži da se iselimo iz svojih domova. Naprotiv. Danas se žrtvovanje iskazuje i dokazuje svojim ostankom u domovini, jačanjem veza sa domovinom i džematom - saopćeno je iz Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Hidžra je putovanje iz nečega prema nečemu, od postojanja do smrti, od smrti prema vječnom životu. Nije napuštanje niti bijeg, hidžra je uzdizanje i upotpunjenje - to je Allahova odredba i jedan neizbježni put koji mora proći sve što je stvoreno.