Stručnjaci su ispitivanjem statike utvrdili da se mora graditi novi objekat. U te svrhe Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je izdvojila u prošloj godini 3.000.000 KM, a Vlada USK prezentira idejna rješenja.

Potrebno je podsjetiti da su zbog oštećenja 2020. godine iz Doma zdravlja Bihać koji opslužuje 60.000 stanovika izmješteni Covid-ambulanta koja je smještena u kontejnere u krugu objekta. Izmještene su patronažna i Služba za mentalno zdravlje, kao i dio administracije.