Rudniku uglja Kreka Tuzla odobreno je 487.008,17 KM za uvezivanje radnog staža za 25 radnika, a Rudniku mrkog uglja Kakanj 489.092,12 KM za 16 radnika.

Rudniku mrkog uglja Breza odobreno je 56.253,39 KM se uvezivanje radnog staža jednog radnika, a Rudniku mrkog uglja Zenica 733.651,77 KM odobrava se uvezivanje radnog staža 16 radnika.

Rudniku mrkog uglja Zenica d.o.o. Zenica odobreno je za uvezivanje radnog staža za uplaćena sredstva po sudskim presudama, radnicima koji nisu stekli uvjete za penzionisanje u ukupnom iznosu od 2.827.001,39 KM za 72 radnika, a Rudniku mrkog uglja Breza za iste namjene je odobreno 40.260,32 KM za četiri radnika.

Odobreni iznosi bit će isplaćeni iz sredstava zavisnih društava, rudnika uglja u Koncernu Elektroprivrede BiH, a osigurana su Odlukom o odobravanju sredstava za davanje pozajmica zavisnim društvima, rudnicima uglja JP Elektroprivreda BiH Sarajevo od 25.5.2021. godine.

Za realizaciju ove odluke zaduženi su Elektroprivreda BiH, zavisna društva - rudnici uglja u Koncernu EPBiH, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje i Porezna uprava FBiH, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.