Tu informaciju Volkswagen je poslao svojim trgovcima, a za sada nije poznato koliko će biti povećanje cijena.

Kao razlog za povećanje cijena automobila se navodi poskupljenje sirovina i energije. Rasle su i cijene gotovo svih sirovina, od aluminijuma do materijala koji se koriste za izradu baterija u električnim vozilima, ali i cijene gasa i nafte.

Najvjerovatnije je da će primjer Volkswagena pratiti i ostali proizvođači automobila širom svijeta.