Kako je potcrtao, Pravilnik o radnom vremenu u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama, te zdravstvenim ustanovama koje imaju status ugovorne zdravstvene ustanove, ne sprečava Dom zdravlja da organizira rad u skladu sa potrebama lokalnog stanovništva i raspoloživim ljudskim resursima ustanove.

Vranić je reagovao nakon dopisa općinskih vijeća Hadžići, Trnovo, Ilijaš, Vogošća i drugih, ali i kolegija općinskih vijeća, načelnika i zdravstvenih savjeta općina, u kojem izražavaju nezadovoljstvo uvođenjem neradne nedjelje u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i traže da se građanima rubnih općina KS učini lokacijski dostupna zdravstvena zaštita kao i do sada, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.