Senad Bratić iz Zastupničke grupe "Zajedno za BiH", danas je tokom skupštinske rasprave o prijedlogu budžeta RS-a za 2020. godinu, obrazložio tri amandmana u kojima se traže veća izdvajanja za povratnike, dobrotvorno društvo "Merhamet", te za civilne žrtve rata Bošnjake i Hrvate.

On smatra da bi izdvajanja za povratnike trebalo "simbolično" povećati sa 1,5 na dva miliona KM.

- To je naš prvi amandman, da Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije poziciju za finansiranje povratka u RS poveća sa 1,5 na dva miliona KM. Sredstva obezbijediti sa pozicije budžetske rezerve. Zbog brojnosti povratnika i njihovo socijalno-ekonomskog stanja, te iskazane potrebe i drugog što prati ovu populaciju, koja je jedna od najugroženijih, smatramo da je ovo minimum – istakao je Bratić.

Bratić je naveo da se drugi amandman odnosi na Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS za tekuće grantove dobrotvornim društvima među kojima je "Merhamet".

- U rebalansu je bilo 130.000 KM u ovoj godini, što je u početku  planirano i za narednu godinu. Međutim, u prijedlogu budžeta je to čak smanjeno na 90.000 KM. To je neprimjereno s obzirom na potrebe "Merhameta" koji organizuje javne kuhinje, a nekima je to osnovni izvor egzistencijalnih potreba. Tražimo da se ova stavka poveća sa 90.000 na 150.000 KM. Cijenićemo odnos Vlade RS prema ovim najugroženijim kategorijama našeg društva – objasnio je Bratić.

Obrazložio je da se treći amandman također odnosi na isto ministarstvo, odnosno grantove za rad udruženja civilnih žrtava rata Bošnjaka i Hrvata.

U prijedlogu budžeta za 2020. godinu, previđen je iznos od 100.000 KM, a grupa "Zajedno za BiH" traži da ta stavka iznosi 150.000 KM.

- To je najminimalnije što sa svoje strane možete učiniti kada su u pitanju ove kategorije našeg društva . Odnos Vlade RS prema našim zastupničkim amandmanima, opredijeliće i našu grupu kako ćemo se odnositi prilikom glasanja. Nadamo se da ćete uvažiti ove naše prijedloge i da možemo razmišljati o podršci budžetu za narednu godinu  - kazao je Bratić.