VEZANI TEKST - Policijski službenici GPBiH posljednji obavezni sistematski pregled imali prije 15 godina, a nose oružje

- Mi smo jedina policija u svijetu koja je neosigurana, mi policijski službenici u državnim agencijama. Zakon uvodi obavezno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja. Nadalje, uvodi sistematske preglede svake tri godine. Sada ih nema. Jedini sistematski pregled je onaj kada vas primaju u službu. Ja sam, recimo, bio 2005. godine.

Zakonom se otklanja diskriminacija u pogledu penzinosanja za pripadnike državnih agencija koji su s teritorije RS-a. Jedini su kojim se ne računa petogodišnji prosjek, pet najboljih godina. Svi drugi to imaju, pa i MUP RS-a. Dakle zakon bi riješio pitanja penzionisanja, ljekarskog pregleda, psihološke pomoći. Znate da je bilo samoubistava, ubistava, korištenja oružja – ukazao je Kahrimanović.

Rekao je da novi predloženi zakon definira i prijem policijskih službenika iz drugih policijskih agencija, čime se jača policijska struktura, a koliko je to potrebno vidi se po Graničnoj policiji BiH koja ima veliki problem s nedostatkom policajaca.

- Ima tu još stvari kao što su definiranje položaja sindikata, neke procedure u vezi s napredovanjem, ali ove su najbitnije – dodao je Kahrimanović.

VEZANI TEKST - Diskriminacija državnih policajaca: Rade isti posao u istoj agenciji, a dobit će 500 KM nižu penziju

Kazao je da aktuelni zakon od 2004. godine nije promijenjen i neusklađen je s nekim drugim, te je pripremljen novi i bilo je obećanja prethodnog ministra sigurnosti BiH da će ga uputiti u proceduru septembra prošle godine, najprije na konsultacije, a potom i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, ali to nije učinjeno.

Dodao je da su bili potom izbori, novo Vijeće ministara BiH imenovano je u januaru i novi ministar sigurnosti Nenad Nešić je uvjeravao da će ovaj zakon uputiti u proceduru do polovine septrembra ove godine, ali se to još nije desilo.

Kahrimanović je naglasio da je na zakonu najprije radila radna grupa koju je formirao OHR i u kojoj su bili ljudi iz sve tri policijske agencije (SIPA, Granične policije i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela).

VEZANI TEKST - Jedan radi za dvojicu: Granični policajci su iscrpljeni, pitanje novih zapošljavanja nikako da se riješi

- Sindikat nije bio uključen. Sindikat je tražio da se usaglase određeni stavovi i tekst zakona su usaglasili Savez sindikata policijskih organa BiH i čelnici sve tri policijske agencije. I upućen je ministru sigurnosti. Ministar je formirao komisiju koja je okončala posao 1. augusta prošle godine. Trebao zakon ići u postupak, ali stoji – napomenuo je Kahrimanović.

Istakao je da su davno uputili i inicijativu za kolektivni ugovor koji bi također riješio neke probleme, uradili nacrt kolektivnog ugovora kao osnov za pregovaranje, da je Vijeće ministara BiH odredilo da se ide u pregovore, ali još nije imenovalo komisiju za pregovore.

Odgovor na pitanje šta je sa zakonom o policijskim službenicima čekamo iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.