Zatrupnicu Duraković je, između ostalog, interesiralo "zašto je direkcija JU Apoteke Sarajevo u trenutku proglašenja prirodne nesreće uzrokovane korona virusom iz poslovnog prostora u najmu u vlasništvu države preselila u poslovni prostor u privatnom vlasništvu izvjesnog Salihović Nersudina od nekih 300 kvadratnih metara".

U tom novom prostoru, kako je navela Durakovič, u kancelarijama je bilo smješteno po pet ili šest uposlenika bez mogućnosti otvaranja prozora, održavanja propisane fizičke distance, te bez vanjskog svjetla

Zanimalo je zastupnicu Duraković i ko vrši advokatske usluge u JU Apoteke Sarajevo i da li je istina da je lice angažirano na ovim poslovima raniji uposlenik ove ustanove u vremenu kada je sadašnji generalni direktor obnašao istu funkciju u periodu 2012-2016. godine i kolika je vrijednost ugovora za advokata?

Također je upitala da li je istina da je i pored angažiranog advokata, nakon sticanja uslova za penziju na osnovu ugovora o djelu angažiran savjetnik generalnog direktora, te da li je ta osoba, iako je starija od 65 godina, u jeku pandemije svaki dan dolazila na posao i tako ugrožavala i sebe i druge uposlenike.

I na kraju, Duraković je upitala da li je istina da generalni direktor zaključava radnike na radnom mjestu, i to u više navrata,  kako bi ih spriječio da pristupe radnom mjestu ili ga napuste.

U odgovoru koji je pripremio Nedim Hrelja, generalni direktor Apoteka Sarajevo, navodi se da nije tačno da je preseljenje direkcije u novi prostor obavljeno u vrijeme pandemije. Učinjeno je to u decembru 2019. godine, a sve s ciljem da se uštedi na troškovima plaćanja zakupa. Pojašnjeno je i da li prostorije imaju prozore, a direktor Hrelja je odbacio i optužbe da zaključava radnike u kancelarijama tokom rardnog vremena.

Odgovor direktora Hrelje možete pročitati u prilogu.