Sud Bosne i Hercegovine, u krivičnom predmetu Danilo Cicović i drugi, odlučujući o prijedlogu Tužilaštva BIH za određivanje pritvora optuženima Daliboru Vaskoviću i Miroslavu Čepi donio je rješenje kojim je optuženom Miroslavu Čepi, odredio pritvor.

Pritvor po ovom rješenju, ukoliko ne bude ranije ukinut, može trajati do objavljivanja presude, a najduže 30 dana, saopćili su iz Suda BiH.

Kao neosnovan, odbijen je prijedlog Tužilaštva BiH za određivanje pritvora prema optuženom Daliboru Vaskoviću.

- Odredbom člana 246. stav 2. ZKP BiH izričito je propisano da: "Ako optuženi koji je uredno pozvan očigledno izbjegava da dođe na glavni pretres i ako prinudno dovođenje nije uspjelo, sudija, odnosno predsjednik vijeća može optuženom odrediti pritvor." Optuženi Miroslav Čepo, iako uredno pozvan, u tri navrata nije pristupio na zakazana ročišta i to 23.5.2019, 30.5.2019. i 6.6.2019. godine. Prema ocjeni Suda u ponašanju optuženog se, bez sumnje, ispoljava očigledna namjera da ne pristupi glavnom pretresu i na taj način onemogući uspješno vođenje krivičnog postupka. Iz kompletne medicinske dokumentacije i podataka koji nisu ni latinski ni medicinski izrazi već napisani jezikom shvatljivim i osobama koje nemaju posebna medicinska znanja, evidentno je da optuženi nema adekvatna opravdanja za nedolaske na pretrese. Naprotiv, preduzima radnje kojim očigledno odugovlači postupak, odlazi kod ljekara i zakazuje preglede baš u vrijeme održavanja unaprijed određenih termina glavnih pretresa - navedeno je u odluci Suda.

Prema ocjeni Suda ponašanje optuženog u znatnoj mjeri otežava efikasno vođenje postupka što je nedopustivo s obzirom na to da se radi o predmetu s velikim brojem optuženih (25) i velikim brojem branilaca po službenoj dužnosti (21), zbog čega svaka odgoda ročišta stvara neopravdane i visoke troškove.

- Osim toga, optuženi onemogućava Sud da ostalim optuženim osigura suđenje u razumnom roku, a posebno je značajna činjenica da se dvojica optuženih nalaze u pritvoru, te je Sud na ovaj način onemogućen da postupa s dužnom hitnošću što je imperativna zakonska odredba - naveli su iz Suda BiH.