Petković se tereti za napad na civilno stanovništvo i naselja, a ti napadi su kao posljedicu imali smrt, teške tjelesne povrede ili teška narušenja zdravlja, za napad bez izbora cilja kojim se ozljeđuje civilno stanovništvo i ubijanje, namjerno nanošenje osobi snažnog tjelesnog ili duševnog bola ili patnje (mučenje), te nečovječno postupanje.

VEZANI TEKST - Petković optužen za zločin u selu Lozje: Jedanaestogodišnja Advira umrla je žedna u majčinom naručju

U optužnici se, pored ostalog, navodi da je optuženi Brane Petković kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme rata i oružanog sukoba, kao nadređena osoba de iure i de facto komandiru Rejonskog štaba Teritorijalne odbrane tzv. Srpske opštine Goražde, komandirima i pripadnicima čete Opštinskog štaba TO tzv. Srpske opštine Goražde, iako je znao ili mogao znati da se njemu podređeni pripadnici spremaju da izvrše krivično djelo, odnosno da su već učinili krivično djelo, propustio da preduzme nužne i razumne mjere da spriječi učinjenje krivičnog djela, odnosno da učinioci tog djela budu kažnjeni.

Iz Državnog tužilaštva su ranije naveli da je u okviru oružanog pješadijskog napada na civilno bošnjačko stanovništvo naselja Lozje – Kokino Selo 22. maja 1992. godine, među kojim je bio veći broj žena i djece, ubijeno najmanje 16 lica bošnjačke nacionalnosti.

- U toku istog napada zarobljeno je sedam muškaraca bošnjačke nacionalnosti, koji su odvedeni u nepoznatom pravcu i ubijeni, a njihovi posmrtni ostaci su pronađeni 17. marta 1993. godine u masovnoj grobnici u mjestu Šišeta (općina Goražde) - saopćili su ranije iz Tužilaštva.

Kako je najavljeno, Tužilaštvo će navode optužbe protiv Petkovića dokazivati pozivanjem 146 svjedoka i dva stručna vještaka, te prilaganjem 275 materijalnih dokaza.