open-navfaktor-logo
search
Hambarine
Danas kolektivna dženaza za 86 žrtava iz Prijedora i Kotor-Varoši
Konačni smiraj će naći otac i sin, Elezović Hajrudin i Jasmin, braća Edin i Emir Elezović te Fahrudin Elezović
20.07.2019. u 08:16
get url
text

U Vedrom polju u Hambarinama danas će biti klanjana kolektivna dženaza za 86 žrtava iz Prijedora i Kotor-Varoši. Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti čiji su posmrtni ostaci uglavnom ekshumirani na Korićanskim stijenama.

Najmlađe žrtve koje će biti ukopane su mladići koji su, kada su ubijeni, imali svega 19 godina: Samir (Sadika) Garibović, Emir (Kemala) Đonlagić i Suad (Mehe) Kljajić. Suad će biti ukopan zajedno sa svojim ocem Mehom.

Najstarija žrtva koja će biti ukopana je Bećir (Adema) Bešić, rođen 1931. godine.

Konačni smiraj će naći otac i sin, Elezović Hajrudin i Jasmin, braća Edin i Emir Elezović te Fahrudin Elezović.

Zajedno će biti ukopani i otac i sin Šerif i Zafir Bajrić te braća Zulić, Mirsad i Suad; braća Jakupović, Armin i Dedo; braća Grabić, Mustafa i Vejsil; te braća Sivac, Nedžad i Edin.

Nakon kolektivne dženaze, posmrtni ostaci žrtava bit će ukopani u različitim mezarijima, a u skladu sa željama njihovih porodica.

Najveći broj žrtava, 68 njih, bit će ukopan u Šehidskom mezarju Kamičani, dok će ostali biti ukopani u Šehidskim mezarjima Čarakovo, Hambarine, Bišćani, Skela, Rizvanovići te Šehidskom mezarju Dabovci u Kotor Varoši. 

 

 

Ja'sin i Kelime-i-tevhid proučeni su za šehide na stadionu "Vedro polje" u Hambarinama kod Prijedora:

Posted by Radio BIR on Friday, July 19, 2019

Žrtve koje će biti ukopane nakon kolektivne dženaze u Prijedoru su:

1.         Zulić (Latif) Nedžad  (1970)

2.         Zulić (Uzeir) Mesud  (1966)

3.         Balić (Selim) Jusuf    (1951)

4.         Beriša (Smail) Razim (1964)

5.         Čolić (Muho) Hamdija (1961)

6.         Muretčehajić (Hase) Idriz (1958)     

7.         Zulić (Alija) Mirsad (1961)

8.         Zulić (Alija) Suad (1965)

9.         Bajrić (Ramo) Šerif (1941)

10.       Bajrić (Šerif) Zafir (1971)

11.       Mujkanović (Redžep) Fahrudin (1963)

12.       Sivac (Ibrahim) Merzuk (1961)

13.       Šljivar (Halil) Omer (1963)

14.       Sikirić (Smail) Mesud (1966)

15.       Hodžić (Redžep) Rasim (1955)

16.       Mujkanović (Esad) Senad (1971)

17.       Grabić (Meho) Mustafa (1969)

18.       Grabić (Meho) Vejsil (1971)

19.       Bešić (Adem) Bećir   (1931)

20.       Jezerkić (Avdaga) Ahmet (1952)

21.       Kahrimanović (Fehim) Dursum (1958)       

22.       Bešić (Meho) Nihad   (1971)

23.       Kešić (Hasan) Senad  (1964)

24.       Blažević (Hamdija) Ahmet (1962)

25.       Garibović (Sadik) Samir (1973)

26.       Bašić (Muharem) Rasim (1941)       

27.       Mehmedagić (Bećo) Ale (1951)

28.       Jakupović (Mustafa) Armin (1967)  

29.       Jakupović (Mustafa) Dedo (1950)

30.       Trnjanin (Ibrahim) Zijad (1946)

31.       Bešić (Muhamed) Nihad (1966)

32.       Kahrimanović (Edhem) Almir (1963)

33.       Mrkalj (Omer) Himzo (1942)

34.       Salihović (Hilmo) Nedžad (1970)

35.       Kapetanović (Mustafa) Alija (1970)

36.       Ališić (Mehmed) Edin (1966)

37.       Turkanović (Hamdija) Suad (1960)

38.       Sivac (Munib) Nedžad (1971)

39.       Sivac (Munib) Edin (1966)

40.       Sivac (Šefik) Kasim (1968)

41.       Krivdić (Zijad) Muharem (1971)

42.       Fazlić (Refik) Almir (1960)

43.       Mujkanović (Murat) Fadil (1940)

44.       Bešić (Smajo) Nedžib (1954)

45.       Pervanić (Omer) Mesud  (1956)

46.       Crnić (Derviš) Uzeir (1937)

47.       Tadžić (Ibrahim) Zijad (1953)

48.       Hegić (Avdo) Mesud (1955)

49.       Vehabović (Miralem) Mirsad (1966)

50.       Pervanić (Zaim) Mustafa (1942)

51.       Kuburaš (Ćazim) Sabahudin  (1971)

52.       Elezović (Kasim) Fahrudin (1947)

53.       Elezović (Salih) Hajrudin (1947)

54.       Elezović (Hajrudin) Jasmin (1971)

55.       Elezović (Muharem) Emir (1970)

56.       Elezović (Muharem) Edin (1968)

57.       Medić (Hilmija) Šefik (1949)

58.       Muranović (Salih) Samir (1968)

59.       Garibović (Emin) Zuhdija (1966)

60.       Čejvan (Hasan) Alija (1950)

61.       Čejvan (Ibrahim) Zijad (1967)

62.       Mahmuljin (Arif) Ibrahim (1963)

63.       Garibović (Osman) Šefik (1957)

64.       Hrnić (Mumin) Harun (1967)

65.       Kulašić (Mustafa) Husein (1970)

66.       Muretčehajić (Jusuf) Edin (1971)

67.       Kadirić (Meho) Zuhdija (1959)

68.       Jaskić (Jasim) Fehret (1960)

69.       Kulašić (Omer) Abaz (1950)

70.       Krivdić (Mehmed) Nihad (1953)

71.       Đonlagić (Kemal) Emir (1973)

72.       Kljajić (Ahmet) Meho (1954)

73.       Kljajić (Meho) Suad  (1973)

74.       Jakupović (Rešid) Ibrahim (1954)

75.       Oruč (Osman) Refik (1970) 

76.       Gutić (Hasan) Mirsad (1968)

77.       Avdić (Sulejman) Rasim (1939)

78.       Bešić (Hamid) Zilhad (1941)

79.       Blažević (Sulejman) Šerif (1947)

80.       Softić (Edhem) Ekrem (1963)

81.       Blažević (Sejdo) Džemal  (1970)

82.       Čolić (Đemal) Hasan (1971)

83.       Kararić (Emin) Zebir (1945)

84.       Kararić (Ahmet) Isak (1959)

85.       Šljivar (Imšir) Omer  (1960)

86.       Blažević (Avdo) Elvir (1972).

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.