open-navfaktor-logo
search
Federalni revizori utvrdili
U KS ima novca za zapošljavanje, ali se ne zapošljava, više od 12.000 nezaposlenih nema zdravstveno
Od 57.965 nezaposlenih, koliko ih je na evidenciji službi za zapošljavanje Kantona Sarajevo, 12.164 nema zdravstveno osiguranje, utvrdili su federalni revizori, navodeći to u Izvještaju o finansijskoj reviziji Javne ustanove Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo za 2021. godinu.
30.10.2022. u 21:46
get url
text

- To je najvećim dijelom posljedica primjene člana 19. Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, koji propisuju rokove u kojima se nezaposlene osobe moraju prijavljivati nadležnim službama za zapošljavanje nakon prestanka radnog odnosa, ili gubljenja statusa učenika ili redovnog studenta s ciljem ostvarivanja propisanih prava - navode iz Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH i dodaju:

- Uvidom u dokumentaciju, utvrdili smo da je Služba obračunavala i plaćala doprinose za zdravstveno osiguranje za decembar 2021. godine u paušalnom iznosu od šest KM po nezaposlenoj osobi i tri KM po osiguranoj osobi kao članu uže porodice nosioca osiguranja.

U skladu sa zakonskim odredbama, doprinosi za zdravstveno se plaćaju za nezaposlene osobe i članove uže porodice nosioca osiguranja koje se u propisanim rokovima javljaju biroima za zapošljavanje.

Realizirano svega 9,2 posto od programa zapošljavanja 

Prema službenim evidencijama, na području Kantona Sarajevo u decembru 2021. godine su plaćeni doprinosi za zdravstveno osiguranje za 45.801 nezaposlenih osoba i za 19.869 osoba uže porodice nosioca osiguranja. U decembru 2021. godine ukupan broj nezaposlenih iznosio 57.965 KM, njih 45.801 je imalo zdravstveno osiguranje koje plaća Služba.

Osvrnuvši se na programe zapošljavanje, federalni revizori navode kako je u 2021. godini u te svrhe planirano 18.253.965 KM, od čega je realizirano svega 9,2 posto?!

- Manja realizacija programa u odnosu na planirana sredstva rezultat je kasnog usvajanja programa mjera od Vlade Kantona u odnosu na Finansijski plan, kasnog otpočinjanja neophodnih procedura, kao i činjenice da u većini slučajeva korisnici sredstava nisu dostavljali potrebnu dokumentaciju u ugovorenom roku - navode.

Federalni revizori ukazuju kako im nije prezentirano da se Upravni odbor Službe obraćao Vladi Kantona Sarajevo sa sugestijom da se Finansijski plan Službe za tekuću godinu usvaja početkom godine, a uz to i Program mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u KS za istu godinu.

Interna revizija nije posvetila dužnu pažnju realizaciji programa

- U najvećem dijelu sredstva aktivne politike zapošljavanja planirana su za realizaciju podsticajnih mjera iz 2019. i 2020. godine u iznosu od 16.708.730 KM, koja su u 2021. godini realizovana u iznosu od 14.137.117 KM. Pored ovoga, važno je istaći da su za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja za 2021. godinu ostala raspoloživa sredstva za koja nisu zaključeni ugovori u iznosu od 14.819.254 KM, što čini 81 posto planiranih sredstava za ovu namjenu u 2021. godini - stoji i Izvještaju o radu Službe za zapošljavanje KS u prošloj godini.

Ukazuju kako Služba nije dizajnirala i implementirala sistem internih kontrola.

- Ne možemo potvrditi da je interna revizija posvetila dužnu pažnju realizaciji programa aktivne politike zapošljavanja, posebno imajući u vidu da sredstva koja se izdvajaju u podsticajne mjere aktivne politike zapošljavanja imaju učešće u planiranim rashodima Službe 52 posto.

Imajući u vidu značaj finansijskih sredstava koja se planiraju u podsticajne mjere za aktivnu politiku zapošljavanja, da se radi o ključnim i procesima s visokim rizikom, kao i konstatovane propuste prilikom obavljanja revizije, smatramo da realizacija tekućih programa aktivne politike zapošljavanja treba biti u fokusu interne revizije - naveli su federalni revizori.

Osvrnuli su se i na realizaciju Programa javnih radova u prošloj godini za oblasti uređenja okoline, izgradnje i sanacije infrastrukture, socijalne zaštite na području Kantona Sarajevo, kulture, turizma i sajamskih manifestacija.

Po ovom programu planirano je 439.734 KM koliko je i odobreno za 22 poslodavaca od ukupno 26 prijavljenih i angažovanje 287 nezaposlenih osoba na period do dva mjeseca.

Korisnici novca nisu dostavljali potrebnu dokumentaciju 

- Utvrdili smo da se finansijski iznosi dodijeljenih sredstava ne mogu dovesti u vezu sa dodijeljenim bodovima po projektima javnih radova, gdje je Upravni odbor odobravao finansijska sredstva poslodavcima u različitim omjerima za
što nije prezentirana dokumentacija na kojoj osnovi su utvrđena.

Provedenom revizijom konstatovano je da za većinu mjera korisnici sredstava nisu dostavljali potrebnu dokumentaciju u ugovorenom roku, što je utjecalo na slabu realizaciju mjera aktivne politike zapošljavanja.

Također je konstatovano da Služba u većini slučajeva nije kontinuirano opominjala korisnike sredstava da dostavljaju potrebnu dokumentaciju u ugovorenom roku, niti je po automatizmu raskidala ugovore, kako je regulisano zaključenim ugovorima - ukazali su federalni revizori.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.