open-navfaktor-logo
search
Osnovni energent
Elektroprivreda BiH: Koliko nas zaista košta ugalj iz Rudnika "Stanari"
JP Elektroprivreda BiH, kao glavni snabdjevač u Federaciji BiH, uz nadzor i koordinaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, ima obavezu osigurati dovoljne količine električne i toplotne energije za svoje kupce, saopćili su danas iz te kompanije.
20.08.2021. u 15:29
get url
text

U cilju osiguranja dovoljnih količina električne i toplotne energije, JP Elektroprivreda BiH, ističu, poduzima sve mjere i aktivnosti kako bi osigurala dovoljne količine uglja, kao osnovnog energenta za proizvodnju bilansnih količina električne i toplotne energije.

- Nažalost pojedini rudnici, i pored značajnih finansijskih ulaganja od JP Elektroprivreda BiH, nisu uspjeli ostvariti planirane proizvodne rezultate, osigurati dovoljne količine uglja na depou Termoelektrane Tuzla za naredni period, čime su u nezavidnu situaciju doveli i JP Elektroprivreda BiH, a predstojeću sezonu grijanja u Gradu Tuzla i Općini Lukavac u potpunu neizvjesnost - ističu iz Elektroprivrede.

Teško stanje na Pogonu "Dubrave"

Kao primjer navode slučaj Rudnika "Kreka", koji je i pored značajne nabavke opreme kroz dokapitailizaciju, za prvih 7,5 mjeseci isporučio cca. 300.000 tona uglja manje od ugovorenog. Posebno je teško stanje na Pogonu "Dubrave" gdje je i posljednja mašina kupljena novcem JP Elektroprivreda BiH, dana 10. 07. 2021.godine uništena nesavjesnim rukovanjem i od tada su sa Pogona "Dubrave" prekinute isporuke uglja.

- Kako snabdijevanje kupaca ne bi bilo ugroženo i kako posljedice svih dešavanja u Rudnika "Kreka" ne bi imale odraza na elektroenergetski sistem Federacije BiH, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije naložilo je JP Elektroprivredi BiH poduzimanje hitnih mjera i urgentnu nabavku nedostajućih količina uglja na tržištu. Postupajući po nalogu Ministarstva a da bi se prevazišla ovako teška situacija, te spasila proizvodnja električne energije i sezona grijanja, JP Elektroprivreda BiH je pokrenula aktivnosti u cilju nabavke uglja-lignita odgovarajućeg kvaliteta, za potrebe Termoelektrane Tuzla - ističu u saopćenju.

I u ranijim periodima 2011.- 2015.godina, u nedostatku uglja-lignita, vršena je nabavka iz Rudnika "Stanari", koji kvalitetom odgovara projektnim zahtjevima kotlova u Termoelektrani Tuzla i po karakteristikama je sličan lignitu sa površinskog kopa "Šikulje", a značajno boljeg kvaliteta od uglja sa Površinskog kopa "Dubrave", koji se isporučivao dok se sa tog kopa proizvodnja nije u potpunosti obustavila, dodali su.

- Posljednjih dana smo svjedoci da pojedinci i grupe u javnosti, iako nemaju uvid u ugovor, iznose pogrešno tumačenje odredbi ugovora o nabavci uglja-lignita iz Rudnika "Stanari", te želeći da prikriju svoju odgovornost za teško stanje u Rudniku "Kreka", unose zabunu koja dodatno otežava i onako tešku situaciju. Navodi da se kupuje ugalj lošijeg kvaliteta i po većoj cijeni su potpuno netačni. Ugalj koji nabavlja JP Elektroprivreda BiH je takozvani "energetski ugalj" koji nije za komercijalnu upotrebu i dobije se na kraju procesa, nakon što se kompletan komercijalni ugalj odvoji za prodaju drugim komercijalnim kupcima. Energetski ugalj koji kupuje JP Elektroprivreda BiH i koristi za proizvodnju električne energije ne kupuje se i ne plaća po toni, već po energetskoj vrijednosti uglja, što je definisano Odlukom Vlade Federacije BiH, dok se komercijalni ugalj prodaje po toni, i ove dvije kategorije su u potpunosti neuporedive - pojašnjavaju.

Nabavljeni ugalj je, dodaju, ugovoren na paritetu DDP depo Termoelektrana Tuzla, dakle u cijenu je uključen i prijevoz, dok cijena uglja iz Rudnika "Kreka" sa kojom se manipuliše zadnjih dana u javnosti, je cijena bez prijevoza i JP Elektroprivreda BiH snosi troškove prijevoza na osnovu posebnih ugovora sa JP Željeznicom FBiH.

- Konkretno, ukoliko isključimo prijevoz, JP Elektroprivreda BiH je kupljeni energetski ugalj od Rudnika "Stanari" platila po cijeni 4,51KM/GJ dok Rudniku "Kreka" energetski ugalj po godišnjem ugovoru plaća 4,7KM/GJ sa Pogona "Dubrave" i Pogona "Šikulje". Nažalost, i pored skuplje cijene i spremnosti JP Elektroprivreda BiH da preuzme sve proizvedene količine, te uplaćenih skoro 150 miliona avansa za buduće isporuke, uglja iz Rudnika "Kreka" je sve manje - navode iz Elektroprivrede i dodaju:

- Dakle, JP Elektroprivreda BiH je bila prinuđena da izvrši nabavku uglja za potrebe Termoelektrane Tuzla po nižoj cijeni od cijene koju plaća Rudniku "Kreka", kako bi se nadomjestile nedostajuće količine, koje nisu isporučene iz Rudnika "Kreka".

Posebno ističu da će prioritet u snabdijevanju ugljem imati rudnici iz sastava Koncerna, te će sve količine proizvedenog uglja biti preuzete od JP Elektroprivreda BiH, ali u slučaju smanjenih isporuka, neće dozvoliti da građani i privreda ostanu bez električne i toplotne energije.

- Da bi posljedice smanjenja isporuke uglja iz Rudnika "Kreka" bile dijelom ublažene, kao drugu mjeru JP Elektroprivreda BiH je sve količine uglja proizvedene u ostalim rudnicima Koncerna usmjerila ka Termoelektrani Tuzla, što znatno utječe na prodaju energetskog uglja drugim kupcima, prije svega "Natron Hayatu" Maglaj, "Arcelor Mittalu" Zenica i "Sisecam Sodi" Lukavac, što nažalost ugrožava obavljanje njihovih osnovnih djelatnosti. Zastoj u restrukturiranju rudnika i smanjene isporuke uglja doveli su Termoelektranu Tuzla u stanje kakvo nije zapamćeno ni u najtežim periodima njenog postojanja - dodaju.

Jedini spas za proizvodnju

U ovim teškim trenucima, kako navode, pozivaju sve strane u procesu restruktuiranja elektroenergetskog sektora da se vrate usaglašenom konceptu restruktuiranja, jer je to jedini spas za proizvodnju električne energije iz uglja i energetsku neovisnost.

- Pozivamo predstavnike Sindikata da se odupru uticaju lokalnih politika i uzdrže od neosnovanih prozivki na račun JP Elektroprivrede BiH d.d Sarajevo, iznošenja neistina i poluistina, a sve u cilju nastavka opstruiranja procesa restruktuiranja, već da se vrate ispunjavanju preuzetih obaveza iz prethodnog perioda - ističu u saopćenju.

Također, dodaju, ponovo pozivaju lokalne politike koje su u najvećoj mjeri i zaslužne za stanje u rudnicima u FBiH, a naročito u Rudniku "Kreka" da odustanu od aktivnog učešća u prizivanju nereda kroz javno širenje neistina putem stranačkih saopćenja i prikupljanju jeftinih političkih poena na tako važnoj stvari kakav je opstanak energetskog sistema, energetska nezavisnost države i više od 12.000 radnih mjesta direktno zaposlenih u sistemu i više od 40.000 radnih mjesta firmi kooperanata i kompanija koji koriste ugalj proizveden u rudnicima Koncerna.

- Ulog je prevelik da bi se nastavilo sa opstrukcijama i politikanstvom ili odustalo od procesa restruktuiranja - zaključuju u saopćenju. 

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.