open-navfaktor-logo
search
Najveći zagađivači
Federalna inspekcija: Po osnovu naknada za zagađenje zraka u prošloj godini obračunato 4,2 miliona KM
Federalna uprava za inspekcijske poslove je u 2022.godini za naplatu kod zagađivača zraka izvršila obračun naknada za zrak u visini od 4.244.488 KM.
05.02.2023. u 12:27
get url
text

VEZANI TEKST - Iz FUZIP-a kažu da pomor ribe ostaje misterija jer je industrijske zagađivače teško otkriti

Novčanim naknadama za zagađenje zraka, kako su pojasnili iz Federalnog urbanističko-ekološkog inspektorata, obuhvaćene su naknade svih zagađivača na području Federacije BiH koji svojim aktivnostima u zrak ispuštaju zagađujuće materije NOX, SO2 i ČČ (čvrste čestice), kao temelj na osnovu kojeg se vrši obračun naknada za zagađenje zraka.

Glavni federalni šumarski inspektor Muhamed Hodžić je pojasnio da najveći zagađivači imaju i najveće količine ispuštenih zagađujućih materija u zrak na godišnjem nivou, te time i najveće iznose naknada za zagađanje zraka koje trebaju platiti za obračunsku godinu.

- Federalni inspektori kontrolišu i osiguravaju izvršenje ove obaveze – rekao je Hodžić u razgovoru za Fenu.

Naveo je kako su najveći zagađivači u Federaciji BiH su privredni subjekti Arcelormittal Zenica, JP Elektroprivreda BiH TE Kakanj, Natron–hajat doo Maglaj, GIKIL doo Lukavac i Sisecam d.d Lukavac, te JP Elektroprivreda BiH TE Tuzla.

Operator Sisecam Soda Lukavac d.o.o. Lukavac, pojasnio je, u 2022. godini pridržavao se mjera dostavljenih terminskim planom remonta filterskih postrojenja.

Zbog prekoračenje emisija u 2022. godini, postupajući federalni inspektor je izdao rješenja kojim su propisane odgovarajuće upravne mjere za odsumporavanje dimnih plinova.

Operator JP Elektroprivreda BiH Termoelektrana Tuzla radi po okolinskoj dozvoli u kojoj su date granične vrijednosti emisija polutanata u zrak, i koja je usklađena sa NERP-om (Nacionalni plan redukcije emisija).

Operator posjeduje automatski mjerni sistem koji se redovno održava, te vrši periodična mjerenja. Na osnovu mjerenja u proizvodnom procesu, utvrđena je usklađenost s graničnim vrijednostima emisija.

- Global Ispat Koksna Industrija d.o.o. Lukavac u 2022. godini je ishodovao okolinsku dozvolu. Postupajuća inspektorica je u 2021. godini izdala rješenje o zabrani korištenja Fabrike đubriva dok se ne izvrši izrečena upravna mjera. Do danas ova fabrika ne radi – naveo je Hodžić.

Operator je u decembru 2021. godine doveo u funkcionalno stanje automatski mjerni sistem (AMS) za mjerenje emisija u zrak sa dimnjaka V Koksne baterije i dimnjaka kotlova K1 i K2, tako da je godišnjim redovnim nadzorom nad emisijama uzetim sa AMS utvrđeno da su emisije iz GIKIL-a u 2021.godine prekoračivale dozvoljene granične vrijednosti emisija za većinu parametara, te su poduzimane zakonom propisane mjere.

S početkom redovnog održavanja pogona i postrojenja u toku 2022.godine, kao rezultat inspekcijskih nadzora evidentan je trend smanjenja emisija zagađujućih materija u zrak – pojasnio je Hodžić.

ArcelorMittal d.o.o. Zenica je u 2022. godini, kako je rekao Hodžić, bio u postupku obnavljanja okolinske dozvole, a poseban doprinos federalnog inspektora zaštite okoliša se ogleda u aktivnom učešću u kreiranju mjera na osnovu odstupanja uočenih u inspekcijskim nadzorima, kojima su osigurane pretpostavke za smanjenje uticaja na okoliš, te kvalitetniju kontrolu metalurških procesa u smislu pridržavanja standarda zaštite okoliša.

- Značajnije mjere u ovom smislu su: uvođenje kontrole kvaliteta zraka, odnosno emisija, što do sada nije bio slučaj, potpuno definisanje otpadnih tokova uz obavezu posebne procjene uticaja na okoliš odlagališta Rača, što do sada također nije bio slučaj - naglasio je Hodžić.

Također, dodao je, značajnije mjere su i rekonstrukcija primarnog sistema otprašivanja u pogonu Čeličana, rekonstrukcija sistema prečišćavanja na „biohemiji” u pogonu Koksara, definisana dinamika izmjene ramova na pećima za koksovanje u svrhu smanjenja difuznih emisija u pogonu Koksara.

VEZANI TEKST - Okončan inspekcijski nadzor u ArcelorMittalu: Oštećenje sanirano, predmet će biti proslijeđen tužilaštvu

Pored toga, kod ovog operatera je izvršeno 16 zasebnih inspekcijskih nadzora, te naloženo 17 mjera na poboljšanju sistema zaštite okoliša.

Natron hayat d.o.o. Maglaj je po nalogu inspektora zaštite okoliša u postupku opremanja modernog skladišta za opasne sirovinske i opasne otpadne materije (investicijsko ulaganje u iznosu od oko 2.000.000 KM).

Kod tog operatora je također naložena i praćena realizacija poboljšanja u sistemu odlaganja na odlagalištu industrijskog otpada "Nekolj".

Federalna uprava za inspekcijske poslove je u 2022. godini izvršila 157.090 inspekcijskih nadzora, što je 8.167 nadzora (6 posto) više nego u 2021. godini.

Inspektori Urbanističko-ekološkog inspektorata su u toku 2022. godine izvršili 1.177 inspekcijskih nadzora, izdali 137 prekršajnih naloga u iznosu od 480.502 KM, a za naplatu je kod zagađivača zraka evidentiran i izvršen obračun naknada za zrak u visini od 4.244.488 KM.

Posebna pažnja posvećena je kontrolama najvećih zagađivača u FBiH, privrednim subjektima Arcelormittal Zenica, JP Elektoprivreda BiH TE Kakanj, Natron–hajat d.o.o. Maglaj, GIKIL doo Lukavac i SISECAM d.d. Lukavac, JP Elektoprivreda BiH TE Tuzla.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.