open-navfaktor-logo
search
Agencija za bankarstvo FBiH
U BiH ne postoje razlozi za značajne promjene kamatnih stopa u nastavku godine
U Bosni i Hercegovini i Federaciji BiH ne postoje razlozi za šire i značajne promjene nivoa kamatnih stopa u nastavku godine, rečeno je iz Agencije za bankarstvo FBiH.
10.07.2022. u 10:18
get url
text
Pare
Pare

- Kao osnovno pravilo za naše tržište, odnos ponude i tražnje za novcem u FBiH je i dalje stabilan, a aktuelne promjene se odnose samo na kredite sa ugovorenim promjenljivim kamatnim stopama - kazali su iz Agencije za bankarstvo Federacije BiH (FBA) za Fenu. 

Najavljene promjene kreditno-monetarne politike Evropske centralne banke (ECB) imale su prve efekte na rast međubankarskih kamatnih stopa u EU. Trenutno, primarni cilj ECB je stabilizacija finansijskih tržišta i smanjenje inflatornih pritisaka.

Banke upravljaju kamatnim rizikom 

- U tekućem kvartalu na našem tržištu se očekuju indirektni i ograničeni efekti kroz usklađivanje kamatnih stopa za kredite koji su ranije ugovoreni i vezani za neku od referentnih kamatnih stopa, najčešće iz skupine Euribor. Ključni rizici su i dalje vezani za izvore inflatornih pritisaka, cijene energenata i hrane - naveli su iz FBA.

Naglasili su da u okviru redovnog poslovanja, banke upravljaju kamatnim rizikom. U svrhu očuvanja kapitala i stabilnosti, pojednostavljeno, kamatne stope koje se ugovaraju za kredite moraju "pokriti" tipične rizike, što uključuje i moguće promjene cijene novca, kamatne stope na depozite i druge izvore finansiranja, za vrijeme otplate kredita, nekada na 25 ili više godina.

Ugovaranje promjenljivih stopa, kako su rekli u FBA, mogućnost je koja nosi potencijalne rizike i koristi za svaku ugovornu stranu. Komercijalne banke u BiH, u okviru ponude kredita, daju mogućnost izbora, fiksne ili promjenljive kamatne stope. Iz FBA naglašavaju da za korisnike finansijskih usluga, ključne informacije moraju biti prezentirane u "predugovornoj" fazi. U praksi, u ponudi pojedinačne kreditne institucije, fiksna kamatna stopa je viša u odnosu na ponuđenu promjenljivu kamatnu stopu, i ova razlika se uvećava sa ročnošću ponuđenog kredita.

- Ugovaranjem promjenljive kamatne stope, korisnik kredita preuzima rizik mogućeg rasta kamatne stope, obično do nivoa koji je predviđen ugovorom. Pravila vezana za ugovaranje kredita i formiranje kamatnih stopa utvrđena su Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga i podzakonskim aktima Agencije za bankarstvo FBiH. Od banaka se očekuje potpuna usklađenost poslovanja sa navedenim i drugim zakonima koji se odnose na zaštitu prava korisnika. U okviru bankarske supervizije prati se nivo usklađenosti i poduzimaju odgovarajuće mjere. Zloupotrebe nisu zabilježene – rekli su u FBA.

Indirektni efekti makroekonomskih prilika

Cijena novca iz EU, kako su dodali, kroz niz ekonomskih zavisnosti i veza, djelimično se prenosi u BiH. Mjere ECB nemaju direktne efekte na naš finansijski sistem. Ipak, indirektni efekti makroekonomskih prilika i mjera iz EU se prenose na naše tržište kroz finansijsko poslovanje komercijalnih banaka i Centralne banke BiH, aranžman "valutnog odbora" (veza KM-EUR), trgovinsku razmjenu i postojeći deficit razmjene, nivo ino doznaka, niz ostalih ekonomskih faktora i veza.

Također, dio bankarskih grupacija koje posluju u BiH je i pod nadzorom ECB, prema sjedištu grupacije, u skladu sa pravilima EU. Izmjena referentne stope od ECB, osim na međubankarska tržišta unutar EU, utiče na nivoe kamatnih stopa za trenutno i opciono refinansiranje unutar bankarskih grupacija koje posluju i izvan EU, politike kamatnih stopa tih grupacija koje se vežu za Euribor ili druge parametre iz EU.

- Referentne stope iz skupine Euribor koriste se kod ugovaranja promjenjivih kamatnih stopa za kredite, ali i za izvore finansiranja banaka (kreditne linije, depoziti, opciona refinansiranja, itd.). U periodu do 2010. godine održavala se značajnija zavisnost naših banaka o izvorima finansiranja koji su imali promjenljive elemente vezane za Euribor stope ili druge parametre - naveli su iz FBA.

U posljednjih deset godina, kako su dodali, kontinuirano jača finansijska nezavisnost našeg tržišta i bankarskog sistema, ali se zadržava potreba za vezivanjem dijela aktive banaka (kredita) za transparentne i objektivne parametre koji uključuju trenutne i buduće uslove na tržištu novca. Euribor i dalje predstavlja objektivan i transparentan indikator cijene novca za euro i vezane valute.

- Uvažavajući dostupne informacije, za sada je izvjesno da će promjene referentnih i međubankarskih stopa pratiti postojeće i nove ciljeve ECB, barem do polovine 2023. godine. Stope će se kretati u rasponu od blago negativnih do dva posto, ovisno o ročnosti, a sve s ciljem da bi se vodeće ekonomije EU i eurozone vratile na ciljani nivo inflacije do dva posto, te da bi se održao privredni rast veći od dva posto - naveli su iz FBA dodajući da bi stabilizacija makroekonomskih prilika u EU djelovala povoljno i na ekonomiju BiH.

Pojačan interes javnosti za kamatne stope 

Cijeneći izvjesne promjene nivoa kamatnih stopa, FBA je u toku 2020. i 2021. godine provodila aktivnosti informisanja korisnika kredita.

- Agencija za bankarstvo FBiH bilježi pojačan interes javnosti u vezi kamatnih stopa, naročito putem upita medija. U cilju upravljanja potencijalnim rizicima, pojačana je i komunikacija sa bankama koje imaju značajnije udjele kredita sa promjenljivim kamatnim stopama. Napominje se važnost potpune informisanosti klijenata i postupanja u skladu sa važećim regulatornim okvirom.

Također, očekuje se uvažavanje rizika i efekata na građane i privredu, odgovorno postupanje banaka u svakoj mogućoj situaciji koja bi imala karakter pojačanog ili sistemskog rizika. U ovom trenutku, rizici vezani za najavljene promjene kamatnih stopa nemaju neočekivane ili značajne efekte na većinu korisnika kredita. Odluka o vrsti kamatne stope je i dalje pitanje 'ponude i izbora' - kazali su za Fenu iz FBA.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.