Kandidat SDP-a za bošnjačkog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine je izjavio:

- Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine je 2014. godine donio odluku o zabrani ovakve vrste diskriminacije u školama, ali je presuda ostala mrtvo slovo na papiru. Ništa ne smije biti jače od pravosnažnih sudskih presuda i pravde! Neophodno je zaštititi i pravo na ravnopravno korištenje bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika, odnosno ćirilice i latinice, ali da se mjere zaštite ovog prava ne smiju provoditi na način da dovode do segregacije. Posebno je sramotna praksa u školama u bosanskohercegovačkom entitetu RS, u kojem se čak zabranjuje upotreba bosanskog jezika koji je ustavna kategorija.

On je upozorio da se takav obrazovni sistem finansira novcem svih građana.

- Ne postoji nikakva smetnja da djeca u Stocu ili Mostaru uče bosanski i hrvatski jezik, a da uče da im je Sarajevo glavni grad. Isto važi i za đake u Banjoj Luci, Konjević Polju i Srebrenici. Napominjem da je afirmacija  bosanskohercegovačke državotvorne svijesti u obrazovanju zakonska obaveza u skladu sa Okvirnim zakonom o osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju BiH. Problem nastaje kada se zakon zanemaruje i krši, pa jedni uče da im je glavni grad Sarajevo, a drugi da je to Zagreb ili Beograd. Pritom, nastavnici i cjelokupan sistem, koji djecu uči da žive u segregaciji, se finansira novcem svih građana države Bosne i Hercegovine,

Ako bude izabran u Predsjedništvo BiH, tražit će sankcioniranje krivaca.

- Pozivam nadležna ministarstva i vlade da preduzmu sve neophodne mjere kako bi se dokinuo aparthejdni sistem, kakav više ne postoji ni u Africi, a kamoli u Evropi. Ukoliko se ne pristupi hitnoj implementaciji presuda, lično ću u svojstvu člana Predsjedništva BiH podnijeti krivične prijave zbog neprovođenja sudskih presuda protiv odgovornih na svim razinama, a od Visokog predstavnika ću tražiti da krivce hitno sankcioniše, od direktora škola pa do načelnika i ministara. Na koncu, ako Visoki predstavnik ikada više treba reagovati, onda je to ovaj slučaj brutalne diskriminacije djece i uskraćivanja njihovih temeljnih prava - zaključio je Bećirović.