Protiv je glasalo 80 posto članova, dok su predstavnik Vlade RH i jedan dioničar samo glasali za. Vlada Federacije BiH i mali dioničari imaju vlasništvo od po 44 posto, a Vlada Republike Hrvatske preostalih 12 posto. Podsjetimo, jučer je istaknuo federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić da u ugovoru ima deset grešaka ili nejasnoća koje dovode u pitanje realizaciju ugovora, od greške u imenu do aneksa koji se spominju.

Kako je ranije pojašnjeno, napravili su proceduralnu grešku, umjesto "Aluminij Industry" dali su saglasnost na ugovor između "Aluminija" d. d.i "Abraham grupacije". Nadalje, postoji niz tehničkih grešaka o ugovoru o zakupu i stoga je opunomoćenik Vlade Federacije Stipe Buljan zatražio od Skupštine dioničara da odbiju ponudu, što se i dogodilo.

- Vlada FBiH nastoji da zaštiti radnike i imovinu, tšo ovim ugovorom, nije ni približno definisano - kazao je opunomoćenik Vlade FBiH Stipo Buljan, nakon što su dioničari Aluminija odbili ponudu Abraham grupacije na vanrednoj Skupštini.

Krucijalna tačka o kojoj se raspravljalo, davanje saglasnosti za zakup jednog djela imovine Aluminija, s razlogom je odbijena, jer u samoj ponudi postoji i niz nejasnoća. Kaže i da su uočene tehničke pogreške zbog kojih bi, sve i da je ugovor bila izvrsan, bio primoran glasati protiv.

-Odluku je Nadzorni odbor donio na ime druge kompanije, umjesto na onu koja je trebala sklopiti ugovor sa Aluminijem. Prijedlog je bio da Aluminij d.d. Mostar sklapa ugovor sa Aluminij Industryjem, dok je u ugovoru riječ o Abraham grupaciji. Dakle, riječ je o dvije pravne osobe iz FBiH i strana osoba - rekao je Buljan.

Podsjeća i kako je Vlada FBiH svim akterima naložila da se ugovor nastoji korigovati u roku od mjesec dana. Govoreći o eventualnom zahtjevu, da imaju besplatnu električnu energiju najmanje pet godina, kontatovao je da bez obzira na to što se na nešto gleda navijački, zakoni se do kraja moraju poštovati.

- To je nešto što je nesprovodivo. Ono što se tiče struje piše u memorandumu o kojem se Vlada jučer nije ni očitovala. Tek sad je jasno šta za BDP znači i šta je značio Aluminij. Pokazatelji kažu da imamo značajan pad, te da su brojne kompanije revidirale planove. Ulazimo u eru u kojoj će aluminijska industrija izgledati drugačije nego danas. Ova kuća potrebna je i Federaciji i Bosni i Hercegovini- kazao je Buljan. Stavka o struji ne postoji u ugovoru, ističe, već samo u memorandumu. Naglasio je i kako se nije ozbiljno tragalo za dugoročnim rješenjem za posrnulog giganta

-Ne znam ko je odgovoran. Uprava najviše, ali se niko ne može amnestirati - poručio je te potvrdio da je predstavnik Republike Hrvatske glasao za prihvatanje ponude.

Iznos za najam naveden u ponuđenom ugovoru u visini od 30 000 maraka, posebno je razljutio dioničare.

- Lično sam od Vlade tražio da se ponuda Abraham grupacije odbaci, jer je ona sramna i ponižavajuća za kuću kakva je Aluminij, da se daje u najam za mizerne pare, jer se za toliko novca može iznajmiti malo bolji kafić u Gradu Mostaru - istaknuo je Zlatko Topić, predsjednik Udruženja malih dioničara Aluminija Dial.

Glavnog krivca za ovakvo stanje nekadašnjeg giganta vidi u Nadzornom odboru.

- Molio sam i Nadzorni odbor da podnesu ostavke, jer su oni ti koji su Aluminij doveli u ovakvo stanje. Sve uprave radile su na štetu preduzeća - izjavio je Topić. Predstavnik Udruženja dioničara Aluminija Dial Ivan Šakota također tvrdi kako se Nadzorni odbor preduzeća u posljednje vrijeme ponašao sramno.

- Politika se očigledno uplela u sve. Predstavnici Hrvata se imenuju i biraju silom, pa sad nemamo željene rezultate. Ovo je lakrdija. Novi direktor zaslužuje podršku. Treba mu pomoći. Dobar je i pošten - ističe Šakota.