Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UO UIO) BiH dao je danas, na nastavku 30. sjednice, saglasnost da se odobri dodatnih 3,5 miliona KM iz budžeta institucija BiH za izgrdanju graničnog prelaza prema Srbiji, na mostu između Bratunca i Ljubovije.

Nakon što je UO UIO dao saglasnost da se uz predviđenih 11 miliona KM odobri još 3,5 miliona, stvoreni su uvjeti da se ova odluka donese u Vijeću ministara BiH nakon čega će biti moguće da UIO pokrene procedure za raspisvanje tendera za izgradnju ovog graničnog međunarodnog prelaza koji će imati inspekcijski nadzor.

Na današnjoj sjednici nije bilo saglasnosti da se za prethodne godine donesu odluke o privremenim poravnanjima među entitetima, niti odluka o utvrđivanju privremenih koefcijenata za raspodjelu sredstava s jedinstvenog računa za razdoblje juli – septembar 2018. godine, te će se ove tačke naći na dnevnom redu i na narednoj sjednici.

UO UIO razmatrao je inicijativu Udruženja poslodavaca FBiH za izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u te je zaključeno da UINO analizira na koji način je moguće realiziratu ove zahtjeve i, ovisno od toga, predloži adekvatno rješenje za iduću sjednicu, saopćeno je iz Ministarstva finansija i trezora BiH.