U odnosu na kraj prethodne – 2108. godine, ukupan broj zaposlenih u tom sektoru na kraju 2019. bio je veći za 3.174 ili 11,3 posto, dok je broj uposlenih žena povećan za 17,2 posto, podaci su Agencije za statistiku BiH.

U decembru 2019. godine u Sektoru turizma i ugostiteljstva  u okviru djelatnosti – Hoteli i sličan smještaj turistima su bile na raspolaganju ukupno 17.243 sobe i apartman što je za 3,8 posto više u odnosu na decembar 2018. i 35.587 kreveta što je za 5,4 posto više u odnosu na isti mjesec prethodne godine.