Općina Novo Sarajevo, u skladu sa odlukama Općinskog vijeća, dodjeljuje jednokratne novčane naknade porodiljama koje dobiju blizance, treće, četvrto i svako naredno dijete, te mjesečnu novčanu pomoć za porodilje koje nisu u radnom odnosu.

Mjesečnu novčanu pomoć u trajanju od 12 mjeseci u iznosu od 50 maraka za porodilje koje nisu u radnom odnosu dobilo je 220 porodilja,  a isplaćeno je 89.190 maraka.  

U budžetu Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu, za ove namjene, osiguran je iznos od 150.000 maraka.

Jednokratnu naknadu u iznosu od 500 maraka za rođenje blizanaca, trećeg, četvrtog i svakog narednog djeteta, do augusta ove godine, dobilo je 40 porodica, a isplaćeno je 25.000 maraka.

U oblasti socijalne potpore Općina Novo Sarajevo je u budžetu za 2018. godinu, za pomoć porodiljama navedenih kategorija, planirala je 30.000 maraka, navodi se u saopćenju Općine Novo Sarajevo.