Dva tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, zajedno sa istražiteljima Sektora kriminalističke policije MUP-a TK koji rade na predmetima zagađenja okoliša, te stručne osobe i agencije koji rade po nalogu Tužilaštva, obavljaju danas uviđaj u Global Ispat koksnoj industriji Lukavac (GIKIL).

Tokom uviđaja se utvrđuje da li je u GIKILU-u nastavljeno sa nekontrolisanim ispuštanjem štetnih materija i supstanci koje dovode do zagađenja okoliša, odnosno do daljeg ugrožavanja i zagađenja zraka, tla i vode a što dovodi u opasnost život i zdravlje ljudi, životinja i ugrožava ekosistem na području Lukavca, rijeke Spreče i šire.

Također, na terenu su i inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove, federalni vodni i okolišni inspektori, koji utvrđuju da li se i u kojoj mjeri provode odluke i mjere koje su inspekcije ranije naložile GIKIL-u a vezane su za zaštitu okoliša.

- Nakon obavljenog uviđaja će se poduzimati dalje mjere i aktivnosti u okviru nadležnosti ovog Tužilaštva - saopćio je glasnogovornik Tužilaštva TK Admir Arnautović.

Tužilaštvo TK, podsjećamo, vodi istragu protiv generalnog direktora GIKIL-a Debašiš Gangulija (Debasish Ganguly) zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo onečišćenje okoliša.

U okviru ove opsežne istrage se provode brojna vještačenja i analize zagađenja okoliša nakon dva događaja iz maja i avgusta ove godine kada je došlo izlijevanja prvo katrana, a nakon toga i amonijačne vode i drugih opasnih materija u okolini Lukavca i u rijeku Spreču.