Pravna i fizička lica su dužna Finansijsko-informatičkoj agenciji Federacije Bosne i Hercegovine (FIAFBiH) ustupiti svoje finansijske izvještaje, pa smo od direktora FIA-e Esada Mahmutovića zatražili da pojasni kome agencija prodaje finansijske izvještaje, po kom osnovu, da li takvi podaci spadaju u domen službene tajne.

Ustupanje podataka uz propisanu nadoknadu 

- Finansijsko-informatička agencija ne prodaje podatake već daje pravo na korištenje podataka za tačno određenu namjenu u skladu sa Pravilnikom o uvjetima i postupku ustupanja prava na korištenje podataka iz Registra finansijskih izvještaja pravnim i fizičkim licima i načinu njihovog korištenja. Naknada za ustupanje podataka je u skladu sa Pravilnikom i po naknadama utvrđenim Odlukom o naknadama za usluge Finansijsko-informatičke agencije. FIA nije korisnik budžetskih sredstava već je samofinansirajuća, tako da ustupanje podataka uz propisanu nadoknadu čini jedan od bitnih izvora finansiranja FIA-e - odgovoreno nam je.

Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH, kazao nam je kako je tražio da se ograniči nivo izvještavanja.

- Ne da se ograniči prema FIA-i, to je državna institucija, ne prema bankama jer one moraju imati podatke o svojim klijentima, ne prema inspekcijama, bilo da je to porezna, finansijska..., ali ono što izlazi u javnost, to bi trebalo biti ograničeno. Definitivno imate firme koje, koliko imam informacije, otkupe te podatke od FIA-e i onda s njima rade šta žele. Ja sam se snažno protivio tome, međutim, dobio sam informaciju iz FIA-e da je to standard, da je zakonom definisano. Da je to u skladu s direktivama Evropske unije i da oni to ne mogu sakrivati - govori nam Smailbegović i dodaje:

- Ja mislim da to nije primjereno. Neke podatke kao što je promet, broj zaposlenih, uredu, ali podatke o profitu firme. Vidite, meni to nije logično. Plaća vaša je tajna i niko ne smije dati podatke bez vas, i to je prema Zakonu o zaštiti podataka. A profit vaše firme svi čitaju, to je postala klasična mahala ako mene pitate. Generalno treba ograničiti dostupnost dijela podataka prema javnosti. Drugo su javne kompanije, ali to nije za svaku tetku u selu da gleda, nego za institucije kojima ti podaci trebaju. Nisu oni tajna, ali nisu, brate, ni za javnost.

Kazne za nedostavljanje izvještaja više hiljada KM 

Poslodavci su dužni dostavljati finansijske izvještaje FIA-i. Za pravna lica koja se ogluše na tu zakonsku obavezu kazne su oko 12.000 KM, a za fizička lica 4.500 KM.

Pitanje koje smo uputili direktoru FIA-e jeste, ko može tražiti izvještaje firmi, po kom osnovu.

- Korisnici podataka iz Registra finansijskih izvještaja su federalni, kantonalni i organi jedinica lokalne samouprave, statistika, poslovne banke, porezne uprave, berze, privredne komore, regulatori na finansijskom tržištu, pravna i fizička lica i drugi korisnici u skladu sa ovim zakonom. Podaci se mogu uz naknadu ustupiti za lično informisanje, akademsku zajednicu, poslovnu i komercijalnu obradu. Svako može bez dokazivanja pravnog interesa, uz obrazloženje svrhe i namjene, u zavisnosti o kojoj kategoriji se radi (lično informisanje, naučno-istraživačka, poslovna ili komercijalna obrada) dobiti podatke iz registra u skladu sa Pravilnikom i Odlukom o naknadama za usluge FIA-e - navodeno je.