Kako je objavljeno u javnom pozivu aukcija 30 hiljada obveznica FBiH, nominalne vrijednosti po 1.000 maraka u ukupnom iznosu od 30 miliona maraka, održat će se 8. juna 2021. godine. Datum dospijeća je 9. juni 2031. godine.

Metoda aukcije je format višestruke cijene,a riječ je o obveznicama sa fiksnim kuponom. Isplata kamate je polugodišnje, od datuma poravnanja. Isplata glavnice je jednokratno na datum dospijeća.