Vlasti u općini Golbasi otpadni materijal poput guma i buradi koje pronađu na smetljištu pretvaraju u ukrasne predmete koji se mogu koristiti u parkovima i vrtovima. Golbasi je okrug provincije Ankara u regiji centralne Anadolije u Turskoj.

Šef za poslove čišćenja općine Golbasi Izzet Yigit izjavio je da će predmete koje su proizveli u okviru projekta izložiti u lokalnim parkovima. Naglasio je da je njihov cilj povećati svijesti građana i javnosti o otpadnim materijalima i značaju reciklaže.

- Cilj nam je učiniti naše ljude svjesnijim i osjetljivijim na smanjenje otpada - rekao je Yigit.

Reciklaža je proces izdvajanja materijala iz otpada i njegovo ponovno korištenje u iste ili slične svrhe. Proces uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorištenih stvari i materijala.

Važno je odvojiti otpad prema vrsti jer se mnoge otpadne materije mogu ponovo iskoristiti ako su odvojeno sakupljene. Sve što može ponovo da se iskoristi, a ne da se baci je recikliranje.