Specijalni izvjestilac Ujedinjenih nacija za ljudska prava migranata Felipe González Morales boravi u Bosni i Hercegovini. Tokom boravka u našoj zemlji – do 1. oktobra, on će ocijeniti zakone, politike i prakse, kao i njihov utjecaj na ljudska prava svih migranata.

On će se u Sarajevu, Banjoj Luci i Bihaću sastati s predstavnicima nadležnih organa vlasti, pravosuđa, Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, agencija Ujedinjenih nacija, relevantnih regionalnih organizacija, organizacija civilnog društva, kao i sa samim migrantima. Također će obići i imigracione centre, prihvatne centre za smještaj tražioce azila, među njima djece i porodica, kao i sve druge privremene prihvatne centre za smještaj migranata.

Po završetku službene posjete, González Morales će iznijeti preliminarne zaključke i preporuke, a njegov izvještaj biti će dostavljen Vijeću za ljudska prava u junu 2020. godine.


Felipe González Morales

S obzirom na dosadašnju praksu da je BiH od visokih inostranih zvaničnika redom dobijala kritike zbog tretmana migranata, i to u momentu dok ih graničari s vrata Evropske unije vraćaju upravo u BiH, koja se ne može nositi s tim problemom, u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH pitali smo šta će značiti posjeta izvjestioca i da li će BiH eventualno imati finansijsku podršku UN-a u realizaciji preporuka koje bude iznio. 

Kako nam je objasnila Saliha Đuderija, pomoćnica ministrice za ljudska prava i izbjeglice BiH, koja se jučer sastala s González Moralesom, kada država dobije preporuke UN-ovog izvjestioca, one će biti predočene nadležnim bh. institucijama i bit će sagledano kakve su mogućnosti da se one ispoštuju. Upitana za hronični nedostatak novca, Đuderija objašnjava: 

- Mi i sada koristimo međunarodnu pomoću, a možemo je uvijek i zatražiti, ali ne može to biti ad hoc, mora se imati plan kako to sprovesti, vidjeti ko šta treba uraditi, ko je za što nadležan.... 


Saliha Đuderija 

Zamoljena da se osvrne na prethodne kritike koje je BiH dobijala, Đuderija kaže da to ne mora biti slučaj ovoga puta.

- Ono što je važno za nas kao državu, jeste da postupamo sa humanog i aspekta odgovorajuće zaštite njihovih ljudskih prava. Dakle, najbitnije je da se utvrdi da ne kršimo ljudska prava ovih osoba, a ostalo, način postupanja, logistika, napori... Tu će biti preporuka, ali o tome se ne možemo govoriti unaprijed – kazala nam je Đuderija.