Redakciji portala Faktor obratio se građanin A. G., navodeći kako se u KJKP Rad Sarajevo trenutno vrši nezakonito zapošljavanje, navodeći primjere dvije osobe, inicijala Dž. M. i A. G.

- Intervencijom Elmedina Konakovića, predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo, Dž. M., koji je bio rukovodilac građevinskih mašina, postavljen je za kontrolora i dat mu je službeni automobil jer je član stranke "Narod i Pravda." U petak je u preduzeću na razgovoru bila i ženska osoba inicijala A. G., koja ima završenu vanrednu školu, a koja je u ovoj firmi do sada radila po dva ugovora, jednom na šest, a jednom na tri mjeseca. Za nju je lično kod v. d. direktorice Vere Arnautović intervenisao Srđan Mandić, ministar komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo, kako bi bila primljena u radni odnos. Osim nezakonitog zapošljavanja, u preduzeću trenutno uprava i ljudi bliski upravi firme vrši mobing nad radnicima - kazao je A. G.

Tragom ovih navoda kontraktirali smo KJKP Rad Sarajevo, a u odgovoru kojeg smo dobili u pismenoj formi, a kojeg potpisuje v. d. direktorice Vera Arnautović, navodi se da su javni oglasi za zapošljavanje radnika u KJKP Rad Sarajevo, koji su raspisani, objavljeni transparentno na zvaničnoj web stranici preduzeća i putem dnevnih printanih medija, te da su bili dostupni svim zainteresovanim da se prijave i konkurišu za pozicije koje su navedene.

- Dženan Mutapčić kojeg navodite, radio je na poslovima rukovodioca građevinskim mašinama, ali Odlukom o privremenom rasporedu koja ima ograničen period trajanja do 60 dana (od 18. 6. do 18. 8. 2019. godine), raspoređen je u terensku službu i radi na poslovima referenta za uključivanje poslovnih i stambenih prostora u sistem naplate za komunalne usluge, dok službeno vozilo koristi služba u kojoj on trenutno radi. Anela Gegić je radila u KJKP "Rad", ali joj je 18. jula istekao ugovor koji je imala sa preduzećem i samim tim došlo je do prekida, pa ona više nije uposlenica ovog preduzeća – kaže Arnautović.

Arnautović je dodala da se za svaki oglas za zapošljavanje, koji se raspiše, formira komisija koja utvrdi validnost dokumentacije, te zajedno sa komisijom koja vrši monitoring procesa odabira najboljih kandidata, koju je formirala Vlada Kantona Sarajevo, vrši ocjenjivanje prijavljenih kandidata na osnovu obavljenih pismenih i usmenih testiranja.

- Poštivanje propisa i Statuta preduzeća KJKP Rad Sarajevo činjenica je koja je na prvom mjestu. Poboljšavaju se uvjeti rada tamo gdje je bila potrebna urgencija, urgirano je i poslovi se privode kraju, vrši se nabavka opreme i sredstava rada kako bi se unaprijedio cijeli sistem. To je vodilja nove uprave i tim putem će se nastaviti i ubuduće - navodi Arnautović.