Bukvarević kaže da je prvobitna verzija zakona predviđala naknade za tu kategoriju i naglašava da treba što prije tražiti rješenje i donijeti zakon. 

- Pokušat ćemo će  još jednom sjesti sa svim predstavnicima boraca kako bi se došlo do rješenja vezanog za zakon o pravima demobilisanih boraca, da dođemo do zakona koji bi bio realan, provodiv i koji bi stupio na snagu 1. januara 2019. godine.  Ministarstvo još nije dobilo nikakav pisani materijal, kao ni zahtjev Parlamenta FBiH, Komisije za usaglašavanje teksta zakona, Vlade FBiH koji bi se odnosili na zakon o demobilisanim borcima. Vidjet ćemo šta se od nas traži, da li novi prijedlog ili neka vrsta analize - govori za Faktor Bukvarević. 

Upozorava da zbog komplikacija koje su se javile oko zakona najviše trpe borci koji se nalaze u teškoj materijalnoj situaciji, koji nemaju nikakvih primanja, jer se kroz zakon koji je prethodno predložilo Ministarstvo, odnosno, Vlada FBiH, upravo izlazilo u susret njima. 

- Zakon je predviđao da se odmah pomogne, po nama, najugroženijoj kategoriji a to su naši saborci koji su ostarili i nemaju nikakvih prihoda koji nemaju ni platu, ni penziju, niti bilo koje druge prihode. Sa ovim zakonom se izlazilo toj kategoriji u susret, da oni počnu primati te naknade. A sad smo došli u situaciju da ponovo to pitanje otvaramo. Hoćemo li da pomognemo tim najtežim kategorijama ili ćemo od ovog da pravimo  nekakve političke tribine? Očekujemo da Parlament čim-prije usvoji zakon o igrama na sreću i da najveći dio sredstava usmjeri za Fond za demobilisane borce - naglašava Bukvarević.

Dodaje da će ponovo predložiti, ukoliko ne bude dogovora oko zakona, donešenje uredbe po kojoj će se pomoći najugroženijim borcima. Onima od 57 godina i starijima, koji nemaju nikakvih primanja, niti uslova da se penzionišu. I da se pomogne ženama - borcima sa 50 godina i više koje nemaju apsolutno nikakvih primanja. To bi bila uredba koja bi važila do donošenja zakona o demobilisanim borcima.

Na pitanje da li o prijedlogu zakona o demobilisanim borcima treba da se ponovo izjašnjava Parlament ili on ide u Ministarstvo, odnosno, Vladu FBiH, jer demobilisani borci traže zakazivanje sjednica oba doma Parlamenta FBiH i izglasavanje zakona o  s njihovim amandmanima, za šta je potrebno dodatnih 195 miliona KM, Bukvareviće kaže da što se tiče procedura Vlada FBiH ima svoja ovlaštenja.

- Premijer Vlade FBiH predlaže Vladi određene zaključke, odluke, prijedloge i Vlada upućuje to na Parlament. A parlamentarci, svaki od njih, ima ovlaštenja i prava da zakonska rješenja direktno predlažu Parlamentu. Ali nakon toga o predloženim rješenjima se mora izjasniti Vlada FBiH, traži se njeno mišljenje i stav. Jer, za svako zakonsko rješenje treba obezbijediti pravnu provodivost, podzakonske akte i naravno finanijska sredstva - govori nam Bukvarević.

Podvlači kako je stav Ministarstva da se zakon o demobilisanim borcima mora čim-prije naći na Parlamentu, ali u obliku koji je pravno provodiv i koji je finansijski "pokriven".

- Borci nisu zaslužili da se s njima igraju, da se radi politikanstva predlaže nešto što nije pravno provodivo, samo zato što je to eventualno kampanja pa se ljudima govore neke lijepe priče. Znači, demobilisanim borcima je neophodan zakon jer ga nemaju od 2010. godine, a kroz koji bi se regulisala prava na zdravstvenu zaštitu, prava na liječenje, prednost u zapošljavanju i tako dalje. I mislim da je prvobitno predloženi zakon sadržavao dosta dobrih stvari i zbog toga su ga i podržali Savez demobilisanih boraca BiH kao najbrojnija organizacija koja predstavlja demobilisane borce i Jedinstvena organizacija boraca i maloljetni borci - rekao je Bukvarević.