Ukupna naplata javnih prihoda u 2019. godini u FBiH iznosila je 5,3 milijarde KM, a u odnosu na prethodnu godinu povećana je za 118.140.288 KM, odnosno 2,28 posto. U ukupnoj naplati najviše je učestvovao Kanton Sarajevo sa procentom od 37,99, a najmanje Posavski kanton sa procentom od 0,95, podaci su Porezne uprave FBiH, piše BiznisInfo.

1. Sarajevski – 2.013.738.327 KM – 37,99 posto
2. Tuzlanski – 862.884.504 KM – 16,28 posto
3. Zeničko-dobojski – 674.245.512 KM – 12,72 posto
4. Hercegovačko-neretvanski – 643.732.774 KM – 12,14 posto
5. Srednjobosanski – 401.752.328 KM – 7,58 posto
6. Unsko-sanski – 312.646.671 KM – 5,90 posto
7. Zapadnohercegovački – 193.195.118 KM – 3,64 posto
8. Kanton 10 – 89.133.056 KM – 1,68 posto
9. Bosansko-podrinjski – 59.024.397 KM – 1,11 posto
10. Posavski – 50.209.912 KM – 0,95 posto

Kada su u pitanju vrste prihoda, ubjedljivo najveći dio dolazi od doprinosa za PIO (2.035.764.524 KM), a slijede doprinosi za zdravstveno osiguranje (1.461.417.797 KM). Od naknada i taksi prikupljeno je 429.145.250 KM, poreza na dohodak 422.052.020 KM, a poreza na dobit 387.617.246 KM.

Među ostale vrste prihoda spadaju posebne naknade, doprinosi na osiguranje od nezaposlenosti, porezi na imovinu, novčane kazne itd.

Rekordnu naplatu prošle godine ostvarila je i Porezna uprava Republike Srpske. U naplati od 2,494 milijardi KM najviše su učestvovali poreski obveznici sa teritorije Područnog centra Banja Luka sa gotovo polovinom uplaćenog iznosa – 1,228 milijardi KM, odnosno 49,3 posto.

Slijedi Područni centar Doboj sa iznosom od 296,6 miliona KM, Bijeljina sa 266,2 miliona KM i Istočno Sarajevo sa 240,1 milion KM prihoda tokom prošle godine. Područni centar Trebinje je u državnu kasu prošle godine uplatio 155,2 miliona KM a Prijedor 154,5 miliona KM. Najmanji iznos javnih prihoda uplaćen je na teritoriji Područnog centra Zvornik – 125,5 miliona KM.