Prvi korak koji je najavio premijer Forto i uoči imenovanja jeste smjena direktora JU Dom zdravlja KS.

I zaista nedugo nakon imenovanja smijenjen je direktor Doma zdravlja Muhamed Ahmić, a imenovana v. d. direktorice Amela Kečo.

Imenovala je Vlada i povjerenstvo Turističke zajednice Kantona Sarajevo, a na čijem čelu je bio SDP-ov član Kenan Magoda, kao predsjedavajući povjerenstva. Magoda je, podsjećamo, ranije bio direktor preduzeća ZOI'84.

Umjesto Mirsada Hošića Vlada je za direktoricu KJKP Rad imenovala Veru Arnautović, koja je i u prethodnom mandatu Fortine Vlade obnašala ovu funkciju, a imenovana je na prijedlog Naše stranke.

VEZANI TEKST - Smijenjen Muhamed Ahmić: Imenovana nova v. d. direktorice JU Dom zdravlja KS

U GRAS-u je također umjesto Almira Ahmetspahića, koji je dao ostavku, imenovan SDP-ov kadar Senad Mujagić, kao v. d. direktora.

Direktor JU Studentski centar Sarajevo Muhamed Omerović podnio je također ostavku, da bi na tu poziciju Vlada imenovala Tonija Vukadina, člana Naroda i pravde.

Nakon odlaska Envera Hadžiahmetovića iz KJKP Vodovod i kanalizacija na mjesto ministra u Vladi KS, za v. d. direktorice imenovana je Aida Pendek, koja je bila izvršna direktorica za vodovodni sistem u VIK-u.

Vlada Kantona Sarajevo imenovala je novu Upravu KJKP Sarajevogas, a za vršioca dužnosti direktora imenovan je mašinski inženjer Edis Baković, a koji je kao prijedlog DF-a u ranijem sazivu Vlade na čelu sa Mariom Nenadićem bio direktor KJKP ZOI'84.

VEZANI TEKST - Vera Arnautović će ponovo biti direktorica KJKP Rad

Nakon Bakovićevog odlaska iz ZOI-ja, Vlada Kantona Sarajevo imenovala je Jasmina Mehića za direktora ovog preduzeća.

Promjene u kantonalnim preduzećima Vlada radi tiho i bez ikakvih obavijesti, pa tek ako se dobro zarovite na internet stranicama nekih preduzeća možete naći podatak da je imenovana nova uprava.

Tako je i sa KJKP Toplane, gdje je za v. d. direktora imenovan Sejfo Ušanović, a umjesto dotadašnjeg direktora Amela Đogića koji je na toj poziciji bio na prijedlog DF-a. Ušanović je u ranijem sazivu Vlade Edina Forte bio direktor Sarajevogasa, a na prijedlog SDP-a.

Još nije došlo do smjene direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja KS Sakiba Katane, koji je na tu poziciju imenovan na prijedlog SBB-a.

Sa direktorske pozicije se ne da ni Amer Kapo, direktor KCS Skenderija, također kadar SBB-a.

Na jednoj od posljednjih sjednica razmatrala se i smjena direktora u kulturnim institucijama u KS, tako da je nove vršioce dužnosti dobilo i nekoliko ustanova u domenu Ministarstva kulture i sporta.

Amra Čusto imenovana je za v. d. direktorice Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, a Haris Zaimović imenovan je za v. d. direktora Historijskog arhiva Sarajevo.

Na mjestu direktora Zavoda za izgradnju KS još je Mirza Hulusić, kadar SBB-a, a direktor Zavoda za planiranje razvoja KS je Hamdija Efendić.

Na narednij sjednici Skupštine KS razmatrat će se izvještaji zdravstvenih ustanova i ustanova koje su u okviru Ministarstva zdravstva KS, te bi uskoro mogla uslijediti i smjena njihovih rukovodstava.

Vlada je na posljednjoj sjednici održanoj 14. aprila donijela odluke o imenovanju novih članova upravnih i nadzornih odbora u ustanovama u okviru Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, te se očekuje da će uskoro uslijediti i smjena aktuelnih direktora tih ustanova.