- Akcenat je na demobiliziranim braniocima koji imaju najmanje 24 mjeseca ratnog staža i ratnim vojnim invalidima, djeci šehida do 35 godine života, djeci umrlih ratnih vojnih invalida do 30 godine života te djeci umrlih demobiliziranih branilaca do 30 godine života. Novina u ovim programima u odnosu na predhodne godine jeste da su ove godine u programe uključeni demobilizirani branioci sa najmanje 12 mjeseci učešća u ratu te djeca živih demobiliziranih branilaca do 25 navršenih godina, referišući se na usvojeni Zakon o pravima demobiliziranih branilaca Federacije Bosne i Hercegovine - ističe resorni ministar Fahrudin Čolaković.

Program samozapošljavanja podijeljen je na dvije varijante, i to "Prvi biznis" i "Biznis plus".

"Prvi biznis" podrazumijeva otvaranje nove firme gdje Ministarstvo za boračka pitanja subvencionira korisnika u iznosu od osam hiljada maraka, dok "Biznis plus" podrazumijeva podršku firmama koje su otvorene preko Ministarstva za boračka pitanja u predhodnom periodu u slučaju da su zaposlili novog radnika ili kada je otvoreni biznis uspješan i perspektivan u poslovanju.

Program zapošljavanja pripadnika branilačke populacije, odnosi se na sve poslodavca u vrijeme otvorenog javnog poziva gdje Ministarstvo subvencionira zapošljavanje u iznosu od 8.400 KM, ukoliko se radi o osobi visoke stručne spreme, a 7.200 KM ukoliko se radi o osobi koja nema visoku stručnu spremu.

Ministarstvo će pripremiti javni poziv koji će dostaviti gradskim/općinskim službama na dalje postupanje, navodi se u saopćenju Press službe ZDK.