Novčanom kaznom u iznosu od 100 do 500 maraka bit će kažnjeni oni građani koji ne budu na propisan način vršili odlaganje krutog otpada.

Kako tvrde iz Službe za komunalne poslove i okoliš Grada Mostara, gradska komunalna preduzeća organizirat će odvoz krupnog otpada (stari namještaj, kućanski aparati, vrtni, biljni otpad i slično) svake zadnje subote u mjesecu, kada građani mogu odložiti krupni otpad pored kontejnera za komunalni otpad.

- Građani su dužni pridržavati se navedenog u protivnom novčanom kaznom od 100- 500 KM kaznit će se građanin ako oštećuje posude za otpad, ulijeva u njih tekućinu, baca žeravicu ili vrući pepeo, ostatke životinja, građevinski materijal, glomaznu ambalažu, dijelove kućnog namještaja i slično - ističu iz Službe.

Dalje dodaju da je u posude za komunalni otpad zabranjeno odlagati : papirnu ambalažu iz trgovačkih, ugostiteljskih i drugih poslovnih objekata; otpad iz mesara i trgovina mesom i mesnim prerađevinama, te otpad iz zdravstvenih ustanova.

- Navedeni poslovni subjekti trebaju sklopiti posebne sporazume s ovlaštenim operaterima koji zbrinjavaju navedene vrste otpada i odlagati ga odvojeno od komunalnog otpada u sklopu svojih poslovnih prostora. Novčanom kaznom od 1000 do 5000 KM kaznit će se preduzeće, druga pravna ustanova, ili pravna osoba, a kaznom od 200 do 1000 KM odgovorna osoba u tim ustanovama , ako ne postupaju s otpadom na propisani način- naglasili su.

Građani i preduzeća , dodaju, mogu lično odvesti i besplatno odložiti isključivo krupni ili građevinski otpad na gradsku deponiju građevinskog i krupnog otpada u Vrapčićima bb – preko puta stare deponije Uborak , svakim radnim danom od 7 do 14 sati.

- Na deponiju se ne mogu odlagati druge vrste otpada (komunalni otpad, životinjski, opasni otpad, stare gume i slično). Deponija je ograđena i pod stalnim nadzorom- naglašavaju.